Belgische voedingsbedrijven zijn voorlopers in wend- en werkbaar werk

22.02.2018

Brussel, 22 februari 2018 - Wend- en werkbaar werk: zeer actuele termen, maar ook containerbegrippen bij uitstek. De bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie zijn er de voorbije jaren actief mee aan de slag gegaan. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, organiseerde hierover gisteren samen met de vakbonden een event waar meerdere voedingsbedrijven getuigden hoe zij met concrete maatregelen stappen zetten naar wend- en werkbaar werk.

Voorlopers in werkbaar werk

“Goed omgaan met je medewerkers is voor onze bedrijven een prioriteit. Het is niet omdat dit item door de politiek prominent op de agenda is geplaatst, dat dit nu pas een bezorgdheid is in onze sector. Reeds in het sectoraal akkoord 2015-2016 engageerde Fevia zich samen met de vakbonden om onder meer via het opleidingsfonds Alimento tools voor werkbaar werk ter beschikking te stellen van onze bedrijven. Maar onze bedrijven zetten voordien ook al in op werkbaarheid, alleen was de term toen nog niet zo populair,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia.

Van begeleiding van uitzendkrachten tot ergonomie

Tijdens het event in Brussel kwamen gisteren zeer uiteenlopende maatregelen aan bod, van het inzetten op een goed onthaal voor nieuwe werknemers, naar de gepaste begeleiding van uitzendkrachten, tot het ontwikkelen van peter- en meterschapsformules en werken rond ergonomie. Het boek “Werkbaar werk. Getuigenissen voor voedingsbedrijven” bundelt al deze getuigenissen en geeft bovendien ook een blik op hoe buitenlandse voedingsbedrijven omgaan met dit onderwerp.

One size doesn’t fit all

De rode draad doorheen alle getuigenissen is dat enkel maatregelen op maat van het bedrijf succesvol zijn. Er bestaat niet zoiets als 1 tool die voor iedereen algemeen kan toegepast worden.  Vandaar ook de keuze van de sociale partners van de voedingssector om dit onderwerp op de bedrijfsagenda te plaatsen. Via sectorale tools en met ondersteuning door opleidingsfonds Alimento kan elk bedrijf uit de sector zeker op haar maat gepaste maatregelen vinden.