Belgische voedingsindustrie gaat voluit voor correcte etikettering

04.09.2016

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van CD&V-parlementslid Leen Dierick berichten verschillende media dat de Economische Inspectie de voorbije 5 jaar meer inbreuken vaststelde op de reglementering inzake etikettering op voeding. FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, benadrukt dat iedereen die in ons land voeding aan de consument aanbiedt uiteraard de wettelijke voorschriften qua etikettering moet naleven. Nieuwe Europese wetgeving (de “Food Information to Consumers” of FIC-verordening) zorgt sinds eind 2014 voor meer eenduidigheid tussen Belgische en buitenlandse producenten maar vroeg wellicht een aanpassingsperiode voor verschillende producenten.

“Europa introduceerde de voorbije jaren nieuwe wetgeving over wat er op het etiket mag en moet staan, zodat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Dat is een goede zaak voor consumenten die graag transparantie willen maar ook voor Belgische producenten, die internationaal een sterke reputatie hebben op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA. “De cijfers van de Economische Inspectie bevestigen dat er in ons land een effectieve controle op voeding bestaat. Een mogelijke verklaring voor het hogere aantal inbreuken ligt wellicht in de aanpassingsperiode aan de vernieuwde Europese wetgeving rond etikettering.”

De invoering van de Food Information to Consumers verordening zorgde voor aanpassingen op het vlak van onder andere lettergrootte, aanduiding van allergenen en bijkomende regels om de oorsprong van vlees aan te duiden. “FEVIA investeerde in vorming en sensibilisering rond de nieuwe etiketteringswetgeving. Indien zou blijken dat de inbreuken ook betrekking hebben op Belgische voedingsproducenten dan zullen we uiteraard de nodige lessen trekken en constructief meewerken aan oplossingen” besluit Chris Moris.