De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) timmert verder aan weg naar duurzaamheid

08.02.2018

Persbericht door de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

De BASP reikt  de hand naar Belgische ngo’s die oproepen tot een sterker engagement wat betreft duurzame palmolie.

Een coalitie van Belgische ngo’s heeft de activiteiten van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) geanalyseerd en roept de alliantie vandaag op om haar rol op vlak van duurzame ontwikkeling te versterken. Dit is één van de conclusies in hun dossier over duurzame palmolie. De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie ziet hierin een uitnodiging tot een nauwere samenwerking.

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie houdt woord

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) organiseert ontmoetingen tussen de verschillende spelers in de industrie om kennis en beschikbare oplossingen te bundelen en op die manier bij te dragen tot een versnelde duurzame transformatie van de toeleveringsketen van palmolie.

De ledenbedrijven van de BASP zijn voortrekkers binnen Europa wat betreft de omschakeling naar duurzame palmolie. Sinds december 2015 gebruiken ze enkel nog RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie in hun voedingsproducten bestemd voor de Belgische markt.

Tegen 2020 willen de ledenbedrijven, onder begeleiding van de BASP, nog een stap verder gaan in hun engagement voor de Belgische markt. Ze streven naar een volledige overschakeling op duurzame palmolie, die niet alleen 100% RSPO-gecertificeerd is, maar ook 100% traceerbaar en voor 100% zonder ontbossing wordt geproduceerd.

In het dossier wordt erkend dat palmolie unieke eigenschappen bezit die voor de industrie belangrijk zijn om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de consument. Geen enkele andere plantaardige olie bezit deze mix van kenmerken en is in dezelfde grote hoeveelheden beschikbaar.  Alternatieven voor palmolie betekenen niet noodzakelijk beterschap, noch voor het milieu noch voor de volksgezondheid. Palmolie is de meest efficiënte plantaardige olie en duurzame palmolie maakt dus sowieso ook deel van een duurzame toekomst. Gerenommeerd onderzoek toont overigens aan dat palmolie de grondstof is waarvoor de bedrijfswereld het verst gaat om ontbossing tegen te gaan*.

“We waarderen de inspanningen van de ngo-coalitie en nemen de aanbevelingen uit hun dossier mee in de dialoog. Dit is geen verhaal van niet-ingevulde beloftes - integendeel, dit is een verhaal van voortrekkers die volop blijven inzetten op de ingeslagen weg. Ook de sectoren delen deze ambitie naar een continue verbetering, zowel in de diepte als in de breedte van het engagement. Daarom blijven we alle Belgische bedrijven, ook de niet-ondertekenaars, aanmoedigen om mee te stappen in dit verhaal,” stelt BASP Secretaris-Generaal Jelmen Haaze.

 Een geïntegreerde Europese aanpak

De BASP kent verschillende zusterallianties in de ons omringende landen. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende spelers van de palmolieketen - zowel bedrijven als sectorfederaties - en ze zetten concrete doelstellingen voorop richting 100% duurzame palmolie in Europa. De Belgische Alliantie is overtuigd van het belang om vanuit de privésector land per land inspanningen te leveren en resultaten te bekomen – dit faciliteert politici op Europees niveau om te ageren.

Een geharmoniseerde Europese aanpak kan het gebruik van duurzame palmolie in Europa uiteraard versnellen. BASP juicht dan ook het initiatief van het Europees parlement toe: In april 2017 werd een resolutie met grote meerderheid goedgekeurd waarin het Parlement zich krachtig uitspreekt voor een volledige overschakeling op duurzame palmolie. Het is een krachtig signaal naar alle Europese stakeholders om resoluut de kaart van duurzame palmolie te trekken.

Engagement overstijgt RSPO-certificatie

De Belgische Alliantie steunt de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) en baseert haar engagement op deze standaard. De RSPO is vandaag immers het beste platform om te streven naar duurzame palmolie: Het was het eerste initiatief dat voldoende bedrijven kon mobiliseren in de volledige keten en zo baanbrekend werk heeft verricht. Bovendien blijft de RSPO zichzelf ook continu evalueren en heeft het in februari 2016 nieuwe en scherpere richtlijnen voorgesteld, RSPO Next genaamd. Daarnaast worden momenteel ook de Principles & Criteria herzien, die eind 2018 in voege zullen treden.

De Alliantie erkent echter ook de toegevoegde waarde van andere certificatie systemen zoals bijvoorbeeld ISCC Plus, Rainforest Alliance en initiatieven zoals de POIG. In hun engagementen tegen 2020 stellen de leden van de Alliantie extra criteria voorop zoals de bescherming van alle waardevolle bossen en moerasgebieden, de traceerbaarheid van palmolie en de expliciete steun aan kleine, onafhankelijke boeren.

Jelmen Haaze, Secretaris-Generaal bij de BASP concludeert: “Een degelijke transformatie naar duurzame palmolie vereist natuurlijk een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen, namelijk producenten, raffinaderijen, ngo’s, overheden, industriële gebruikers, verdelers en eindgebruikers moeten gemobiliseerd worden om samen te werken en oplossingen te vinden voor eventuele obstakels voor het bereiken van de doelstellingen. Vandaag houden wij bijvoorbeeld regelmatig overleg met verschillende Belgische ngo’s zoals WWF en Greenpeace, maar we reiken expliciet de hand naar de auteurs van het dossier rond duurzame palmolie om mee rond de tafel te komen zitten om de  duurzame toekomst mee vorm te geven”.

Perscontact

Jelmen Haaze, Secretaris-Generaal
jelmen.haaze@basp.be
+32 470 377 315

*Bron: Progress report on New York Declaration on forests – eliminating deforestation from the production of agricultural commodities (november 2016)”. By Climate focus and Environmental Defense Fund (EDF), Forest Trends, Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC), Global Canopy Programme (GCP), International Union for Conservation of Nature (IUCN), Rainforest Alliance, Stockholm Environment Institute (SEI),The Sustainability Consortium (TSC), Woods Hole Research Center (WHRC), World Resources Institute (WRI), Global Forest Watch