De Vlaamse voedingsketen verduurzaamt!

26.05.2015

In het kader van een uniek en innovatief project hebben de actoren van de Vlaamse voedingsketen een strategisch- en actieplan ontwikkeld om samen het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem verder te verduurzamen. Een gemeenschappelijke communicatiestrategie rond de verduurzaming van de voedingsketen moet ook de consument en ketenspelers beter informeren en mobiliseren. Vier concrete Action labs of praktijkexperimenten hebben reeds een aantal verduurzamingsmogelijkheden op het terrein uitgetest. Vandaag, 26 mei 2015, stelt de keten zijn resultaten voor en gaat hij in debat over zijn toekomst.

Met de overtuiging dat de verduurzaming van de voedingsketen enkel kan lukken indien het een gezamenlijk streven is van alle actoren, hebben ABS, Boerenbond, BEMEFA, FEVIA Vlaanderen, Unizo en Comeos het Transformatieproject “Naar een duurzame transformatie van het landbouw- en voedingssysteem” twee jaar geleden opgestart. Dit initiatief kaderde perfect in het Nieuw Industrieel Beleid en kreeg daarom de steun van het Agentschap Ondernemen.

Met de steun van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd eerst een grondige analyse van het huidige systeem uitgevoerd. Waar staan wij vandaag? Wat zijn de zwaktes en de sterktes? Wat zijn de uitdagingen voor het systeem? 

“Waar willen wij naartoe?” was de volgende vraag die de actoren van de voedingsketen zich stelden. Een strategisch- en actieplan werd ontwikkeld waarin schakel-overschrijdende doelstellingen werden gedefinieerd. Aan de strategieën werden tientallen concrete acties gekoppeld. Dit strategisch- en actieplan is een “work in progress” dat in functie van innovatieve ontwikkelingen telkens kan bijgestuurd worden.

Tijdens vier stakeholderdialogen hebben actoren van binnen en buiten de keten input gegeven voor dit strategische werk. Daarnaast hebben de actoren van de keten hun achterban regelmatig geraadpleegd.
Naast het strategische werk werd samen met het communicatiebureau Res-sense een communicatiestrategie uitgewerkt. Hoe kunnen wij de keten en de consument informeren over de vooruitgang die we boeken? Hoe kunnen wij alle actoren stimuleren om deel te nemen aan deze overschrijdende aanpak? 

  • Het bleef niet enkel bij theorie, die werd namelijk ook getoetst aan de praktijk. Vier keten-overschrijdende verduurzamingsexperimenten werden ondersteund door het project:
  • Landbouwers, mengvoederfabrikanten, voedingsbedrijven, retail en onderzoeksinstellingen hebben samen onderzocht of de kwaliteit van Vlaamse soja geschikt zou kunnen zijn voor zowel voeder voor het dier als voedsel voor de mens.
  • Biologische landbouwers hebben hun oogstoverschotten verzameld om die samen met een verwerkingsbedrijf te valoriseren tot een vermarktbaar product.
  • Het Universitair Ziekenhuis Leuven heeft met de hulp van Vredeseilanden tien concrete engagementen opgesteld om het aanbod in hun restaurant te verduurzamen.
  • Boerenbond heeft samengewerkt met B-Post om verse en lokale producten efficiënt tot bij de consument te brengen.

Na twee jaar intensief samenwerken rond een concreet en doelgericht strategisch- en actieplan werd er voldoende vertrouwen opgebouwd tussen ABS, Boerenbond, BEMEFA, FEVIA Vlaanderen, Unizo en Comeos. Samen gaan deze actoren nu bekijken hoe deze acties op het terrein uitgevoerd kunnen worden om zo de transformatie en verdere verduurzaming van de agrovoedingsketen te versnellen.

Meer informatie over het project kan u vinden op www.devoedingsketenverduurzaamt.blogspot.be. 
Het slotevenement vindt plaats in Brussel in het SQUARE Brussels meeting centre, ingang Coudenberg 3 – 1000 Brussel. Het event start om 15u30.