Debat over impact statiegeldheffing moet correct gebeuren

19.12.2017

Belgische voedingsindustrie vraagt om rekening te houden met typisch Belgische situatie

Brussel, 19 december 2017 – De Belgische voedingsindustrie is niet te spreken over de ongepaste en misleidende aanpak waarmee Recycling Netwerk in ons land een statiegeldheffing probeert op te dringen. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleit samen met de Belgische Brouwers en VIWF, de Federatie van Water en Frisdranken, voor een open dialoog over de echte impact van statiegeld, rekening houdend met de typisch Belgische context. Door de aanwezigheid van een goed werkende blauwe zak en met een reële problematiek van grensaankopen is statiegeld in ons land niet de beste oplossing voor de zwerfvuilproblematiek en de circulaire economie. Fevia benadrukt dat de Belgische voedingsindustrie voorstander blijft om zwerfvuil fundamenteel aan te pakken met de globale aanpak op lange termijn van de Mooimakers en Bewapp.

Oproep voor een correct debat

Recycling Netwerk richtte zich in haar campagne voor een statiegeldheffing in België de voorbije dagen rechtstreeks op medewerkers van Belgische voedingsbedrijven. Daarbij confronteerden actievoerders aan de fabriekspoorten en tijdens kerstactiviteiten medewerkers met een ongenuanceerde ja-nee vraag rond statiegeld. Deze aanpak is voor Fevia ongepast en misleidend. Het debat over de impact van statiegeld is genuanceerder dan een simpele ja-nee vraag: waar statiegeld in andere landen mogelijk een goede aanpak kan betekenen, heeft ons land een heel eigen context.

“Het is goed dat er een breed maatschappelijk debat is over de aanpak van zwerfvuil. Volgens onze analyse is statiegeld niet de juiste aanpak binnen een Belgische context. We willen daarover graag in dialoog gaan, maar dan moeten we dat debat wel op een correcte manier voeren. Dus niet met ongeloofwaardige cijfers die het draagvlak voor statiegeld bij de bevolking overschatten en al zeker niet door onze medewerkers te overvallen met ongenuanceerde pamfletten,” aldus Jean Eylenbosch, voorzitter van Fevia.

Slechts 22% van de consumenten die ook de nadelen van statiegeld kennen blijft voorstander

Voorstanders van een statiegeldheffing claimen dat er een breed draagvlak zou bestaan voor een statiegeldheffing, gebaseerd op een bevraging door Test Aankoop. De bevraging vermeldt echter niet de nadelen die de invoering van een statiegeldheffing zou meebrengen voor de Belgische consument: minder comfort, duurdere producten en mogelijk het verlies van de blauwe zak. Een statiegeldheffing heeft bovendien enkel betrekking op de drankverpakkingen, die zowel in aantal stuks als in volume een minderheid van het totale zwerfvuil uitmaken. Het biedt hierdoor hoe dan ook geen oplossing voor de brede en maatschappelijke problematiek rond het verminderen van zwerfvuil in zijn geheel.

Een iVox enquête in opdracht van Fost Plus toonde een meer realistische inschatting van het draagvlak bij de bevolking: bij een keuze tussen de blauwe zak en de invoer van een statiegeldheffing (met het apart bijhouden van verpakkingen om die naar een verkooppunt te brengen) is 45% van de Belgen toch voor behoud van de blauwe zak, 1 op 3 is neutraal en slechts 22% voor de invoer van een statiegeldheffing. Fevia benadrukt daarom ook dat de vernieuwende aanpak van de Mooimakers en Bewapp, die met financiering van de voedingsindustrie inzetten op zowel preventie als handhaving, nu alle kansen moet krijgen om een mentaliteitswijziging bij de Belg tot stand te brengen op lange termijn.