Economische missie Canada: Export Belgische voeding naar Canada zit in de lift

24.10.2015

Van 24 tot 30 oktober leidt prinses Astrid een gezamenlijke economische missie naar het Westen van Canada. FEVIA, federatie van de voedingsindustrie, Boerenbond en VBT, Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, gaan er in Vancouver en Calgary de Belgische agro-voedingssector promoten onder de vlag van Food.be – Small country. Great food. In de nasleep van de Russische importban biedt de Canadese markt opnieuw groeimogelijkheden voor Belgische voedingsproducenten.

Voor de Belgische agro-voedingssector komt de economische missie naar West-Canada er op het ideale moment. Tussen 2010 en 2014 is de export van Belgische voeding naar Canada met een derde toegenomen. Door het vorig jaar gesloten vrijhandelsakkoord CETA en het stijgende succes van Belgische voeding op verre markten verwacht de sector de komende jaren een verdere toename van de export naar Canada.

CETA vrijhandelsakkoord biedt nieuwe mogelijkheden

Belgische voeding doet het de voorbije jaren steeds beter op verre markten zoals Canada, onder meer dankzij een sterk kwaliteitsimago. De export van Belgische voeding naar Canada nam tussen 2010 en 2014 met een derde toe, naar 143 miljoen euro in 2014. Dankzij het vrijhandelsakkoord CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA), dat Canada en de EU vorig jaar afsloten en wellicht in 2016 van kracht zal worden, is de timing ideaal om de export verder te laten groeien. 

Dit akkoord maakt het mogelijk om het gros van de Europese landbouw- en voedingsproducten tolvrij naar Canada te exporteren. Bovendien omvat het CETA-akkoord het engagement om vlugger (fyto)sanitaire belemmeringen weg te werken. Verwacht wordt dat hierdoor de handel met Canada de komende jaren zal toenemen. Met deze economische missie kunnen de Belgische bedrijven alvast de markt verkennen en voorsprong nemen op hun Europese concurrenten. 

Belgische voeding scoort steeds beter op verre markten 

Vooral chocolade, koekjes en bier doen het goed op de Canadese markt. Elf Belgische voedingsbedrijven uit deze sectoren nemen deel aan de missie maar met het Food.be concept wil de sector ook de diversiteit en innovatie van de Belgische voeding in de kijker zetten. 

Met groenten en fruit als voorbeeld onderstreept de sector de performantie en hoge kwaliteit van de Belgische agro-voedingsketen. Momenteel wordt er al heel wat witloof, paprika en prei naar Canada geëxporteerd en sinds vorig jaar worden ook Belgische peren op de Canadese markt toegelaten. Het vrijhandelsakkoord moet het op termijn mogelijk maken nog meer Belgische groente- en fruitsoorten richting Canada te exporteren. Ook voor Belgische kazen biedt het handelsakkoord bijkomende kansen. 

In Vancouver organiseren FEVIA, Boerenbond, VBT en de innovatiepool Wagralim het seminarie “The agro-food sector in Belgium: together strong in quality and innovation”. De deelnemende voedingsbedrijven kunnen hier Canadese importeurs, distributeurs, wetenschappers en organisaties actief in de voedingssector ontmoeten. In Calgary nemen FEVIA en de Boerenbond deel aan een rondetafel rond agro-food, georganiseerd door het bestuur van de provincie Alberta en Calgary Economic Development.