Fevia reageert op rapport The Lancet: samenwerking met de voedingsindustrie zorgt voor oplossingen

28.01.2019

Brussel, 28 januari 2019 - Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, betreurt de ongenuanceerde manier waarop de rol van de voedingsindustrie aan bod komt in een rapport* dat vandaag in The Lancet verschijnt. De Belgische voedingsindustrie erkent uiteraard dat er fundamentele uitdagingen bestaan. Net daarom werkt de sector in ons land zelf al jaren aan oplossingen die er vandaag voor zorgen dat bijvoorbeeld het voedingsaanbod meer evenwichtiger is. Die positieve evoluties komen net vanuit een constructieve samenwerking tussen industrie, overheden en andere partners. Fevia roept dan ook op om de voedingsindustrie, vooral bestaande uit lokale kmo’s, mee te blijven betrekken om samen te werken aan oplossingen.

Innovatie zorgt voor een steeds evenwichtiger aanbod

Zo zorgde de sector er de voorbije jaren voor dat consumenten kunnen kiezen uit een breed aanbod aan producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. In het kader van het Convenant Evenwichtige Voeding werken voedingsbedrijven aan producten met minder suikers, vetten en zout en met meer vezels en vitamines. De tussentijdse resultaten die de sector vorig jaar samen met minister van Volksgezondheid De Block communiceerde tonen duidelijk aan dat het aanbod evenwichtiger wordt.

Hetzelfde geldt voor het aanbod dranken en tussendoortjes op scholen: als gevolg van een samenwerking tussen ministers Crevits en Vandeurzen, de onderwijskoepels en de voedingssector blijkt ook daar een opmerkelijke vooruitgang. Tenslotte werkt de sector zelf ook actief aan een verantwoordelijke marketing naar kinderen met het breed gedragen initiatief The Belgian Pledge, waarbij ondertekenaars geen reclame maken voor producten die niet voldoen aan een set nutritionele criteria.

Helaas merken we in ons land dat een effectieve aanpak botst op de versplintering van bevoegdheden rond gezondheid. Fevia roept de overheden in ons land dan ook op om te vertrekken van een health-in-all-policies aanpak, die complexe uitdagingen zoals overgewicht bekampt met een allesomvattend plan rond voeding en gezondheid.

Evolueren naar een duurzamer agro-voedingssysteem

Het rapport in The Lancet wijst ook op de mondiale impact van voeding op uitdagingen voor het klimaat en linkt die aan de uitdagingen op het vlak van gezondheid. Voor Fevia ligt de oplossing in het verduurzamen van het volledige agro-voedingssysteem, op basis van wetenschappelijke inzichten. Zo’n systemische aanpak kan onmogelijk slagen zonder alle schakels van de keten, dus ook de voedingsindustrie, te betrekken.

Fevia engageert zich hiervoor vandaag reeds, samen met de andere schakels van de voedingsketen, in het kader van twee concrete projecten om steeds duurzamer te produceren: De Voedingsketen Verduurzaamt in Vlaanderen en Démarche D’Avenir in Wallonië. Fevia is ervan overtuigd dat zo’n globale aanpak, die stapsgewijs het volledige systeem laat evolueren in de goede richting, meer impact heeft dan enkel in te zetten op een beperkt aantal zogenaamd “duurzame” producten.

*The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change