FEVIA Vlaanderen wil boost voor export voedingsindustrie

13.03.2012

FEVIA Vlaanderen, de Federatie van de voedingsindustrie wil een exportboost genereren bij de ondernemingen van de sector. Daarom lanceert zij een drie jaar durend project op 12 maart 2012, tijdens haar exportevenement op Tavola in Kortrijk Xpo.

De ambitieuze plannen omvatten:

Praktische export “Guidelines” specifiek voor de voedingsindustrie: het betreft een continu evoluerende gids die gedurende het gehele traject van het project steeds verder wordt aangevuld en geüpdatet. De inhoud wordt aangereikt door de bevoegde overheden en door experts in verschillende domeinen.

Wij breiden onze alom geprezen database (op de website www.fevia.be) van de ondernemingen van de voedingsindustrie uit met de merken en de producten. De database zal eveneens in het Engels kunnen worden geraadpleegd. Men zal hier de ondernemingen van de Belgische voedingsindustrie kunnen terugvinden zoals deze vandaag ook beschikbaar zijn in ons repertorium.

Daarnaast bereiden wij een ambitieuze reeks infosessies voor rond werken met Canada, FIT en VLAM, halal en kosher. Deze sessies gaan in het voorjaar nog van start.

Later volgen nog infosessies rond onze belangrijkste huidige en toekomstige exportmarkten. Ook belangrijke thema’s zoals de exportcertificaten van het FAVV (elektronisch formulier), de oorsprongscertificaten, samenwerkingsakkoorden, de methodologie voor het openen van exportmarkten en informatie per prioritair exportland komen aan bod. Na de inloopfase zullen pilootprojecten met leden van FEVIA Vlaanderen rond het ontsluiten van nieuwe markten worden opgezet. Op het einde van de drie jaar zullen wij met experts van onze ondernemingen een “Charter met de vuistregels van de export voor de Vlaamse voedingsbedrijven” opstellen.

Contactpersonen:

Claire Bosch, Secretaris generaal FEVIA Vlaanderen (GSM: 0477/29.31.94)

Jan Vander Stichele, Voorzitter FEVIA Vlaanderen