FEVIA Wallonie roept de overheid op om het groeipotentieel van de voedingsindustrie te ondersteunen

25.07.2016

Brussel, 25 juli 2016 – Het nieuwe economische jaarverslag van de Waalse voedingsindustrie bevestigt dat de sector een locomotief van de Waalse industrie is. De voedingsindustrie verhoogt haar aandeel in de werkgelegenheid, export, investeringen en de omzet van de volledige industrie. Maar de competitiviteit van de sector staat onder druk: de energiekosten, de kilometerheffing, de loonkostenhandicap, de hoge heffingen en belastingen op voeding, de Brexit en protectionistische initiatieven remmen de groei van de sector af. FEVIA Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsbedrijven, roept de overheid dus op om het groeipotentieel van de Waalse voedingssector te ondersteunen.

Op volle kracht… dankzij sterk stijgende investeringen en meer werkgelegenheid

De Waalse voedingsindustrie toont een belangrijk potentieel. Ze groeit op volle kracht in 2015, dankzij investeringen die een stijging van 19% gekend hebben. De Waalse voedingsbedrijven hebben voor een totaalbedrag van 361,6 miljoen euro geïnvesteerd. Tussen 2011-2015 steeg het aandeel van de voedingsindustrie in het totaal van de industriële investeringen van 14,5% naar 23,9%. De Waalse investeringen hebben vooral betrekking op de sectoren van de aardappelverwerking, de brood- en banketbakkerij, de dranken, de chocolade, het vlees en de ingrediënten. De Waalse voedingsindustrie versterkt ook haar positie op het vlak van industriële tewerkstelling. In 2015 verschafte ze een job aan 20.642 werknemers en is de werkgelegenheid met 1% toegenomen. De voedingsindustrie vertegenwoordigt 17,2% van de Waalse industriële tewerkstelling. Bijna één werknemer op 5 van de industrie werkt in de voedingsindustrie. De sector werft jaarlijks niet minder dan 2.400 werknemers aan, wat overeenkomt met 11 aanwervingen per dag.

…maar vertraging door tal van obstakels

“De voedingsindustrie blijft duidelijk een locomotief van de Waalse industrie, maar verschillende obstakels vertragen haar vooruitgang”, nuanceert Guy Paternoster, voorzitter van FEVIA Wallonie. “Om de groei en de jobcreatie aan te houden, moeten we de obstakels uit de weg ruimen: de extra energiekosten en de kilometerheffing komen bovenop de hoge sociale bijdragen en andere verpakkings- en “gezondheidstaksen” die de groei afremmen.” De meerkosten op de elektriciteitsrekening stegen met 200% in 8 jaar tijd. De kilometerheffing maakt het transport van voedingsproducten 150 miljoen euro duurder. De Brexit is een bijkomend obstakel, aangezien het Verenigd Koninkrijk de 4de grootste afzetmarkt van de Belgische voedingsindustrie is, na Frankrijk, Nederland en Duitsland. De risico’s zijn de daling van het pond sterling en vooral protectionistische initiatieven die – zoals onlangs in Frankrijk – nadelige gevolgen zullen hebben voor een klein land met een open economie zoals België.

Voedingsindustrie en landbouw: in hetzelfde schuitje naar een duurzame groei

Net zoals de landbouwers lijdt de voedingsindustrie eveneens onder de schommelingen van de grondstoffenprijzen: zowel de omzet (-0,8%) als de export (-2,3%) van de Waalse voedingsindustrie daalden in 2015 in waarde, voornamelijk als gevolg van de lagere prijzen voor zuivel-, vlees- en suikerproducten, dit terwijl de productie in volume toenam. De Waalse voedingsindustrie is sterk afhankelijk van de eerste verwerking en is dus ook sterk verbonden met de landbouw.

“Voedingsindustrie en landbouwers, we zitten in hetzelfde schuitje,” herinnert Guy Paternoster, voorzitter van FEVIA Wallonie. “Wij willen allemaal een duurzame groei en de investeringen van de voedingsbedrijven zijn de stuwende kracht, die het geheel naar groei kan leiden. De motor van deze groei moet voor ons export, innovatie en het zoeken van nieuwe markten zijn."

FEVIA Wallonie wil de hand reiken aan de overheid om een constructief debat aan te gaan. De voedingsindustrie heeft een aantal concrete voorstellen op tafel gelegd om duurzame groei te ondersteunen, namelijk:

  • Een einde maken aan de stijging van de meerkosten op de energierekening van de voedingsindustrie.
  • De impact van de kilometerheffing verminderen door de logistieke efficiëntie van het wegtransport te verbeteren, bijvoorbeeld door de combinatie van iets zwaardere en iets langere trekkers-opleggers toe te laten.
  • Samen met Awex, het Waalse exportagentschap, de troeven van de sector, namelijk kwaliteit, diversiteit en innovatie van de Belgische voedingsproducten in België en in het buitenland meer in de kijker zetten en promoten onder de vlag “Food.be - Small country. Great food.”

Een doorlopende samenwerking met alle partijen

De Waalse voedingsindustrie wenst haar doelstelling van duurzame groei na te streven en haar verantwoordelijkheid te blijven nemen, in samenwerking met de bevoegde overheid en alle betrokken partijen. Ze is al op verschillende manieren concreet betrokken:

  • Op vlak van innovatie werkt de voedingsindustrie samen met Wagralim, de competentiepool van de agro-industrie, en de andere partners in de voedingsketen, met het initiatief “D’Avenir” om de duurzame groei van het Waals agrovoedingssysteem te bevorderen.
  • Rond evenwichtige voeding werkt de sector samen met de overheid en andere partners in de voedingsketen om een gezonde levensstijl aan te moedigen, bijvoorbeeld met het “Convenant Evenwichtige Voeding”.
  • Ten slotte draagt de voedingsindustrie met verschillende initiatieven actief bij tot de circulaire economie, met name om voedselverspilling te vermijden.