Green Deal Brouwers besparen 2,3 miljoen m³ water

07.05.2024

Om bier te brouwen heb je veel water nodig. Daarom zochten en vonden de Green Deal Brouwers de voorbije vijf jaar manieren om in hun productieproces duurzamer om te gaan met water. Samen bespaarden ze tussen september 2018 en december 2023 in totaal 2 286 822 m³ water, het equivalent van 915 olympische zwembaden.  Vandaag worden de resultaten op een studiedag voorgesteld aan de ruimere voedingsindustrie.

Water is niet alleen één van de basisingrediënten van bier, het is ook een belangrijke hulpbron in het brouwproces: reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie ... Brouwerijen zijn dan ook sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. 

Vlaams minister van Omgeving: “Een van de belangrijkste uitdagingen voor deze Green Deal was om het watergebruik te verminderen. Daar zijn ze met glans in geslaagd: het waterverbruik van de Green Deal Brouwers is met zo’n 9% gedaald per liter gebrouwen bier.”

915 olympische zwembaden waterbesparing 

De partners van de Green Deal Brouwers stellen vandaag tijdens een slotevent in Brugge de resultaten voor aan de ruimere voedingsindustrie. Verschillende brouwerijen lichten toe hoe zij met concrete ingrepen hun productieproces duurzamer hebben gemaakt. De afgelopen jaren passeerden de volgende maatregelen de revue:

  • het volledig in kaart brengen van de waterverbruikers
  • het verhogen van het waterbewustzijn bij de medewerkers
  • nieuwe behandelingstechnieken op het inkomend water (bv. ontijzeraar)
  • optimalisatie van automatische reinigingsinstallaties (CIP) en spoelmachines
  • het vernieuwen en verbeteren van procesinstallaties: installatie van nieuwe vaten- en flessenafvullijnen, optimalisatie reinigingsprocedures, gesloten circuits, nieuwe biercentrifuges/filters, nieuwe technieken koeling
  • nieuwe waterhergebruikinstallaties op het effluent van de waterzuivering 
  • optimalisatie van het gebruik van gezuiverd afvalwater, bemalingswater en regenwater

1,2 miljoen m³ diep grondwater minder

Naast waterbesparing hadden de deelnemende brouwers ook de doelstelling om minder water op te pompen uit (diepere) grondwaterlagen in slechte kwantitatieve toestand. Ook die doelstelling werd gerealiseerd. De brouwerijen noteerden een daling van 1 189 590 m³ diep grondwaterverbruik. In de plaats van diep grondwater te gebruiken, schakelen de betrokken brouwerijen voor niet-consumptiedoeleinden over op andere waterbronnen zoals leidingwater, ondiep grondwater, regenwater en vooral recupwater (gezuiverd afvalwater, hergebruik spoelwater).

Lerend netwerk

Tijdens de Green Deal Brouwers kwamen alle private en publieke partners regelmatig samen in een lerend netwerk om kennis te delen, inspiratie op te doen en knelpunten te bespreken. Deze uitwisseling droeg bij aan de gerealiseerde verduurzaming van de brouwerijsector. Meer info vind je in de verschillende voortgangsrapportages.

Over de Green Deal Brouwers

Water wordt steeds schaarser, maar het is essentieel om bier te brouwen. Hoe kunnen we slimmer omgaan met water in de brouwerijsector? Met de Green Deal Brouwers bundelen sectororganisaties,  brouwerijen, de Vlaamse overheid en het Vlaams kenniscentrum Water de krachten.

Over de Green Deal Brouwers