Maak van de fiscale hervorming niet de druppel die de emmer doet overlopen

06.03.2023

Het voorstel voor een fiscale hervorming, dat minister Van Peteghem afgelopen donderdag op tafel legde, beantwoordt voor Fevia voorlopig allerminst aan “een evenwichtig pakket” dat ook “competitiviteit versterkt”. Terwijl de Belgische voedingsindustrie na de opeenvolgende crisissen kampt met een dalende rendabiliteit, komt een onevenredig groot deel van de kost voor de financiering nog eens terecht bij de bedrijven. Bovendien dreigt de fiscale hervorming de kost voor voeding nog duurder te maken en dus grensaankopen verder aan te wakkeren. 

“Een fiscale hervorming is noodzakelijk en er zitten beslist een aantal positieve maatregelen in het plan van de minister, maar wanneer die hervorming Belgische consumenten over de grens jaagt en nog maar eens extra lasten bij onze voedingsbedrijven legt, dan dreigt ze eerder de druppel te worden die de emmer doet overlopen!” aldus Bart Buysse, CEO van Fevia. “We roepen onze beleidsmakers op om bij de verdere bespreking van deze voorstellen de ‘big picture’ voor onze bedrijven niet uit het oog te verliezen. In een moeilijke economische context is het meer dan ooit belangrijk om onze industrie concurrentieel te houden en welvaart en jobs hier te verankeren!”

Stop met consumenten over de grens te duwen

Het plan van minister Van Peteghem voorziet dat een groot deel van de voedingsproducten die Belgische consumenten dagelijks kopen duurder zullen worden. Naast de btw-verlaging voor groenten en fruit zal de btw-verhoging van 6% naar 9% voor heel wat voeding en dranken consumenten 700 miljoen euro extra kosten. 

Bart Buysse waarschuwt dan ook: “Net op het moment dat de inflatie een enorme druk zet op de koopkracht, kondigt men maatregelen aan die de winkelkar van de Belgische consument weer iets duurder zullen maken. We zijn in ons land al kampioen in het belasten van voeding en dranken, waardoor de Belg vandaag al voor bijna 600 miljoen euro, of 2,4%, van zijn aankopen in onze buurlanden doet. Voor niet-alcoholische dranken vertegenwoordigen grensaankopen zelfs al 5% van de aankopen. Onze bedrijven verliezen door die grensaankopen omzet en jobs, maar ook de Belgische schatkist verliest daardoor. Nu opnieuw maatregelen nemen die voeding duurder maken is dan ook iets wat we absoluut moeten vermijden!”

Geen hervorming op kap van de bedrijven

Een eerste berekening van de voorstellen leert dat liefst 42% van de financiering van de fiscale hervorming op conto van de bedrijven komt. De lasten voor bedrijven zijn veel groter dan de lusten in dit hervormingsplan. Een fiscale hervorming die de rekening doorschuift zomaar naar bedrijven en consumenten, zonder inspanningen van de overheden om hun uitgaven te beperken en efficiëntie te verhogen, is niet evenwichtig.

Fevia roept de beleidsmakers bovendien op om de cruciale rol van onze bedrijven in de economie en in het creëren van welvaart en werkgelegenheid niet uit het oog te verliezen en om rekening te houden met de veelheid aan fiscale, sociale en andere wijzigingen die reeds op hen afkomen. Van de verpakkingstaks tot de zwerfvuilbijdrage en van de kostenstijgingen tot de extra kosten voor een baaldag: voor veel van onze bedrijven is het al lang teveel. Zo bevestigden een Graydonstudie en cijfers van de Nationale Bank en het Prijzenobservatorium dat de schokbestendigheid en de rendabiliteit van heel wat voedingsbedrijven zwaar onder druk staan. 

“De opeenvolgende crisissen hebben ingehakt op de marges en de reserves van onze voedingsbedrijven. Dit is absoluut niet het moment om hen nog eens extra lasten in het vooruitzicht te stellen, integendeel! In Frankrijk kondigde de regering net een steunpakket van 500 miljoen euro aan voor de voedingsindustrie: we roepen op om ook bij ons de competitiviteit van onze grootste industriële sector te versterken in plaats van die verder aan te tasten,” aldus Bart Buysse.