Nieuwe taks maakt winkelkar 112 miljoen euro duurder

12.07.2023

Donderdag buigt de Vlaamse regering zich over een nieuwe zwerfvuiltaks van 112 miljoen euro op verpakkingen die de bedrijven moeten betalen. Het is een gevolg van een Europese richtlijn over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor eenmalige plastic producten. Comeos, de federatie voor handel en diensten, en Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vinden het onaanvaardbaar dat de regering hier voor dezelfde taks drie keer meer vraagt dan onze buurlanden terwijl diezelfde producten bij ons al veel zwaarder belast zijn.

De Europese richtlijn van 5 juni 2019 voorziet voor een aantal plastic producten voor éénmalig gebruik in een ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat producenten en distributeurs de kosten moeten dragen die gerelateerd zijn aan het zwerfvuil afkomstig van hun producten.

Elk land moet zelf de berekening maken van de te betalen zwerfvuilkost en daar wringt het schoentje volgens Fevia. CEO Bart Buysse: “In het ontwerp dat voorligt bedraagt de door het bedrijfsleven te betalen zwerfvuilkost voor eenmalige plastic verpakkingen maar liefst 112 miljoen euro. Dit komt neer op een bedrag van meer dan € 10 per inwoner per jaar. Onze buurlanden hanteren echter bedragen van een veel lagere grootteorde. Zo circuleert in Frankrijk, Duitsland en Nederland een geschatte kost per inwoner van respectievelijk € 3, € 3,5 en € 5,5. Het bedrag hier ligt dus tot drie keer hoger, wat volstrekt onaanvaardbaar is en onze concurrentiële positie in gevaar brengt.”

Verpakkingstaksen zijn het nieuwe goud voor schatkist, goed voor bijna 1 miljard

De nieuwe factuur komt boven op de al bestaande kosten voor de bedrijven voor verpakkingen, met name 205 miljoen voor inzameling en recyclage en de federale verpakkingsheffing op drankverpakkingen van momenteel € 351 miljoen euro, die nog eens met 60 miljoen euro zou worden opgetrokken vanaf 1 oktober 2023. Reken daar 112 miljoen bij en je komt op 728 miljoen dat het bedrijfsleven betaalt. En daar bovenop zal de drankensector binnenkort ook nog moeten investeren in een (digitaal) statiegeldsysteem.

Dominique Michel, CEO van Comeos, waarschuwt: “Nog vorige maand brachten wij een studie uit waaruit bleek dat de grensaankopen in Frankrijk in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 60% waren gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste oorzaak daarvan is de fiscaliteit op de dranken. Deze nieuwe taks van 112 miljoen is een nieuwe slag in ons gezicht die alleen maar in de kaart speelt van buitenlandse concurrentie.”