Resultaten voedselconsumptiepeiling: uitgelezen kans voor nieuw voedings- en gezondheidsplan

03.10.2016

Nieuwe inzichten in het voedingspatroon van de Belg zijn voor FEVIA de basis voor het nutritioneel beleid van de komende jaren.

Brussel, 3 oktober 2016 - De FOD Volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) maakten zopas de langverwachte resultaten van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014 bekend. De resultaten van deze belangrijke en ook complexe studie tonen aan hoe het voedingspatroon van de Belg evolueert. Samen met de aanbevelingen van de Hoge GezondheidsRaad vormen ze de basis voor het nutritioneel beleid van de voedingsindustrie. Voor FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, bevestigen de resultaten de nood om verder in te zetten op het Convenant Evenwichtige Voeding. In juni heeft FEVIA met minister van Volksgezondheid De Block dit convenant afgesloten om de consument richting een evenwichtig voedingspatroon te helpen.

De resultaten suggereren dat de kloof tussen het ideale en reële voedingspatroon van de Belg de voorbije tien jaar iets kleiner is geworden. Echter, er blijft veel ruimte voor verbetering. Dankzij deze studie en de nieuwe voedingsaanbevelingen die de Hoge Gezondheidsraad recent bekend maakte, zijn alle tools voor handen om het nutritionele beleid van de komende jaren verder uit te tekenen. “De Belgische voedingsindustrie is vragende partij om samen met alle stakeholders te werken aan een breed voedings- en gezondheidsplan voor België op alle beleidsniveaus,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA.    

Innovatie & bewustwording zijn sleutels richting evenwichtige levensstijl

Belgische voedingsbedrijven zetten in op innovatie, vaak om de nutritionele samenstelling van voedingsproducten te verbeteren. Gezien de positieve resultaten rond zout en de industriële transvetzuren, gelooft de voedingsindustrie meer dan ooit in deze aanpak. Daarom sloot FEVIA in juni 2016 een nieuw convenant af met COMEOS en de Belgische overheid, deze keer over het verlagen van de calorie-inname (bijv. door verminderen van het suiker- en/of vetgehalte) en de verbetering van de productsamenstelling (minder verzadigd vet en meer vezels, …meer informatie is hier beschikbaar). “Het Convenant Evenwichtige Voeding zet volop in op de verbeterpunten die de VCP 2014 identificeerde, bijvoorbeeld het tekort aan inname van vezels. Maar enkel inzetten op de aanbodzijde is onvoldoende. Het is ook belangrijk dat overheid en stakeholders samenwerken om bij de bevolking van jongs af aan meer bewustwording te creëren rond het belang van een evenwichtige levensstijl,” aldus Chris Moris.

Het Belgisch samenwerkingsmodel verder uitbouwen

Sinds de laatste VCP uit 2004 ondernam de Belgische voedingsindustrie heel wat initiatieven ter ondersteuning van het voedingsbeleid op federaal en regionaal niveau. Getuige hiervan zijn de verschillende nutritionele rapporten van FEVIA (editie 2015 is hieronder beschikbaar). De inspanningen rond zout en industriële transvetzuren resulteerden alvast in duidelijk aantoonbare verbeteringen. “De zoutinname bij de Belgische bevolking zakte met 10% en de inname aan industriële transvetzuren zakte ver onder de 1% op energiebasis en dit dankzij de doorgedreven samenwerking tussen overheid, industrie, retail en andere betrokken stakeholders. Dat samenwerkingsmodel moeten we dus verder zetten. Onze topprioriteiten blijven productinnovatie, heldere en objectieve etikettering en verantwoorde marketing, naar de consument in het algemeen en kinderen in het bijzonder,” besluit Chris Moris.