Staken tegen bedrijven is staken tegen de eigen welvaart: FEVIA betreurt de houding van de vakbonden

07.10.2016

De beslissing van de vakbonden om vandaag acties te voeren tegen bedrijven in de voedingssector is voor FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, onbegrijpelijk. Door acties te voeren blokkeren de vakbonden de weg naar constructieve oplossingen via een sociale dialoog en berokkenen ze de voedingsbedrijven economische en imagoschade. Zo ondergraven ze bovendien de broodnodige inspanningen van de voorbije maanden om de concurrentiepositie van de sector te versterken. FEVIA roept de vakbonden op om met en niet tegen elkaar te werken om werkgelegenheid in ons land te houden.

De recent aangekondigde sluitingen van enkele productiesites en de impact daarvan op de betrokken werknemers en hun families laten niemand koud, ook FEVIA niet. Het komt er nu op aan alles in het werk te stellen om hen goed te begeleiden en zo snel mogelijk opnieuw aan nieuwe kansen te helpen.  Die kansen zijn er, zeker in de voedingsindustrie. Als enige industriële sector slaagde de voeding er de voorbije 10 jaar in om de tewerkstelling op peil te houden, ondanks een opeenstapeling van taksen en heffingen die de concurrentiekracht van Belgische bedrijven ondergraven.

De oproep van de vakbonden om vandaag acties en stakingen te voeren specifiek gericht tegen de bedrijven, is dan ook volledig misplaatst. De industrie staat voor grote uitdagingen, zoals de loonkostenhandicap, wendbaar werk en de pensioenleeftijd. Deze uitdagingen moeten besproken worden rond een onderhandelingstafel, met open geest. Dus niet op straat of aan een piket en niet door a priori vast te houden aan “verworven rechten”.  Onze bedrijven en hun werknemers hebben nood aan antwoorden op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen, antwoorden die ook voor de volgende generaties de welvaart garanderen.