Statiegeld op blik en PET: een schijnoplossing die geen rekening houdt met de unieke situatie in ons land

29.11.2017

Persbericht Fost Plus, Comeos en Fevia

De recente oprichting van de ‘Statiegeld Alliantie’ is de nieuwste episode van een uit Nederland georkestreerde campagne om ook de Belg met statiegeld op blik en PET op te zadelen. “Een schijnoplossing die geen rekening houdt met de unieke situatie in ons land”, volgens Fost Plus, Fevia en Comeos. Statiegeld zou ons goed werkend PMD-ophaalsysteem ondermijnen en daardoor 11,3 miljoen Belgen opzadelen met een log sorteersysteem dat hen tijd en handenvol geld zal kosten. En dat net op het moment dat steeds meer burgers zich achter de nieuwe langetermijnaanpak van Mooimakers scharen. Fost Plus roept op om die integrale aanpak, die sensibilisering en handhaving combineert, alle kansen te geven.

Statiegeld: schijnoplossing voor zwerfvuil

Aanvoerder van de ‘Statiegeld Alliantie’ is het Nederlands-Vlaamse ‘Recycling Netwerk’ dat financieel wordt ondersteund en dus aangestuurd door het belanghebbende ‘Tomra’, een buitenlandse producent van terugnameautomaten. ‘Statiegeld Alliantie’ en ‘Tomra’ sleuren de Belg mee in een foutief verhaal dat doet geloven dat statiegeld een oplossing zou zijn voor zwerfvuil. “Een schijnoplossing”, volgens Fost Plus, Fevia en Comeos. Een bijzonder duur en logistiek complex statiegeldsysteem zou zwerfvuil –in het beste geval- maar doen afnemen met 10, maximum 20 procent. In bepaalde landen die zo’n systeem invoerden zien we vandaag een status quo of zelfs een achteruitgang. In Zweden is in heel wat gebieden zelfs een stijging van zwerfvuil gemeten sinds de invoering van statiegeld. 

“Het comfort van de Belgische consument kan consumentenorganisaties toch niet koud laten?”

Met de invoering van statiegeld wordt bovendien ons goed werkend PMD-ophaalsysteem ondermijnd waardoor 11,3 miljoen Belgen worden opgezadeld met een log sorteersysteem dat hen handenvol tijd en geld zal kosten. Volgens Fost Plus, Comeos en Fevia: “Niet alleen financieel, maar ook qua comfort betekent statiegeld een grote stap terug voor de Belgische consument die na 20 jaar  afscheid zou moeten nemen van het gemak van PET- en blikophaling aan huis. Het is opmerkelijk dat organisaties zoals Test Aankoop dit zomaar laten passeren. Een achteruitgang in het comfort van de Belgische consument kan de consumentenorganisaties toch niet koud laten?”

De invoering van statiegeld betekent bovendien ook voor de Belgische economie een stomp in de maag. Die zal niet alleen worden gestraft door statiegeldtoerisme, maar ook door een zware opstart- en werkingskosten. Zo wordt de kost van het statiegeldsysteem voor supermarkten geraamd op 180 tot 230 miljoen euro per jaar voor extra administratie, de aankoop van terugnamemachines, het voorzien van extra winkelruimte, enzovoort.

Laat ons maatschappelijke vooruitgang aanmoedigen, niet ontmoedigen.

De enige echte oplossing voor zwerfvuil is er één van een doorgedreven mentaliteits- en gedragsverandering via sensibilisering, structurele maatregelen en handhaving. Het is een aanpak die iets meer tijd en herhaling vraagt, maar wel resulteert in een duurzame oplossing. Bovendien focust deze niet enkel op drankverpakkingen, maar ook op sigarettenpeuken, snoeppapiertjes en andere zwerfvuil.

En wat de consumentenenquêtes van Test Aankoop ook mogen beweren: uit de eerste resultaten van de Mooimakers-campagne blijkt duidelijk dat Vlaanderen actief mee wil in een lange termijnoplossing. Zo hebben maar liefst 2.668 Vlamingen een stuk Vlaanderen geclaimd met de ambitie dit proper te houden. Meer dan 450 burgers hebben een opruimactie geregistreerd. Meer dan 10.000 bermborden die voorbijgangers sensibiliseren, werden aangevraagd en geplaatst door Vlaamse boeren. En steden en gemeentes lieten zich massaal coachen om zo nog professioneler en effectiever de zwerfvuilproblematiek te kunnen aanpakken. 

Fevia, Comeos en Fost Plus: “De maatschappelijke beweging die ‘Mooimakers’ op slechts enkele maanden tijd met succes heeft weten op gang te brengen toont aan dat Vlaanderen klaar staat voor verandering. Laat ons hier dan ook vol op blijven inzetten door burgers aan te moedigen de volgende stap te zetten. Niet door hen te bestraffen met een statiegeldsysteem.”