Stop de vervuiling van het debat over zwerfvuil

05.10.2017

De voorbije weken en maanden lanceerde de Nederlandse lobbygroep Recycling Netwerk een ongeziene campagne voor statiegeld in de Belgische media. Daarbij richt ze haar vizier vooral op de verpakkende industrie die in ons land aan de wieg ligt van het succesvolle systeem van de blauwe zak. Een comfortabel systeem dat de Vlaming tijd en geld bespaart en ons nota bene Europees recyclagekampioen maakt.

Dat Recycling Netwerk dat succesvolle recyclagesysteem wil komen vervangen door een duur statiegeldsysteem en daarmee de modale Vlaming wil straffen is op zich al behoorlijk absurd. Maar nu gaat de organisatie nog een stap verder met een wel erg bij de haren getrokken beschuldiging aan het adres van het verpakkend bedrijfsleven. Onze financiële inbreng in De Mooimakers, dat een brede aanpak van zwerfvuil in Vlaanderen op poten zet, zou ons volgens deze lobbygroep inspraak geven in de monitoring van de zwerfvuilproblematiek.

Onzin! De monitoring van de hoeveelheid zwerfvuil is via OVAM een exclusieve verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Bovendien wordt die monitoring betaald met publieke middelen, niet met de middelen die het bedrijfsleven ter beschikking stelt van de Mooimakers. Die laatste middelen gaan naar een breed actieplan om zwerfvuil samen aan te pakken.

Via de Mooimakers neemt het bedrijfsleven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de zwerfvuilproblematiek. De Mooimakers zetten ettelijke acties op poten die Vlaanderen vandaag mooi(er)maken: van creatieve preventie-acties tot vernieuwende repressie-acties, zoals onlangs nog de flitsmarathon tegen sluikstorters. FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, COMEOS, de federatie van de handel en diensten, en FOST PLUS trekken daarvoor inderdaad jaarlijks miljoenen euro’s uit omdat we ervan overtuigd zijn dat die gezamenlijke inspanning het zwerfvuilprobleem een halt kunnen toeroepen. Het is behoorlijk cynisch om net die inspanning aan te vallen.

Wie betaalt die bepaalt” zegt Rob Buurman. Mogen we even de bal terugkaatsen en vragen wie hem betaalt om het Vlaamse debat over zwerfvuil en statiegeld te beïnvloeden? Tenslotte: van wie transparantie vraagt (en die ook krijgt) mogen we toch zelf ook de nodige transparantie verwachten, nietwaar?

Tomra is de grootste producent van terugnamemachines in de Benelux, net die machines die de supermarkten moeten kopen als statiegeld wordt ingevoerd. Op de site van Tomra.nl is Recycling Netwerk opgenomen bij de sectie ‘goede doelen’. En waarvoor pleit Rob Buurman al maanden aan een stuk?  Voor de onmiddellijke invoering van statiegeld. Wat een toeval allemaal. Zou een buitenlandse fabrikant van statiegeldmachines het debat nu sturen in Vlaanderen?  Die gedachte is pas verontrustend.