Transvetten reeds jaren onder controle in België

12.08.2015

Verschillende media berichten vandaag over een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van industriële transvetten, dat verscheen in het medische vakblad The BMJ. FEVIA wijst erop dat Belgische voedingsproducenten vandaag nauwelijks nog industriële transvetten in voedingsproducten verwerken.

Eliminatie transvetzuren sinds 2000

Het gehalte aan transvetzuren in de Belgische voedingsproducten ligt erg laag, in lijn met de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. Sinds 2000 ontwikkelde de voedingsindustrie verschillende technologische strategieën om het gehalte aan industriële transvetzuren in voedingsproducten drastisch te verlagen. 

Zo werd gedeeltelijke hydrogenatie vervangen door volledige hydrogenatie (waarbij quasi geen transvetzuren worden gevormd). Producenten maakten ook gebruik van andere oliën, met andere functionele en texturele eigenschappen maar zonder de nadelen op het vlak van transvetten. 

Conform aanbeveling van Hoge Gezondheidsraad 

Het resultaat van deze inspanningen is dat vandaag de dag de voedingsproducten op de Belgische markt nog maar een minimale hoeveelheid transvetzuren bevatten. Rekening houdend met de aanbeveling om de consumptie lager te houden dan 1% van de totale energiebehoefte, is het meer dan waarschijnlijk dat de consumptie van transvetzuren in België vandaag op een aanvaardbaar peil ligt.

Voor een definitieve inschatting van de inname is het nog wachten op de resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2014, maar de Belgische Nutriënten Database NUBEL (zie www.internubel.be) toont nu reeds aan dat voor verschillende producten het gehalte aan transvetzuren laag is. 

Ook uit het activiteitenverslag van het FAVV uit 2013 blijkt dat 97% van de geanalyseerde stalen, conform waren met de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. De aanbeveling stelt dat op vetbasis, producten nooit meer dan 2% industriële transvetzuren mogen bevatten. 

Europe onderzoekt nood voor vermelding op het etiket

Vanuit Europa is er momenteel in de verschillende lidstaten een evaluatie aan de gang om na te gaan wat het gehalte is aan transvetzuren in onze voeding. Op basis van deze resultaten zal er bepaald worden of het gehalte aan transvetzuren al dan niet verplicht op het etiket moet worden vermeld. De Belgische voedingsindustrie kijkt daar op basis van bovenstaande cijfers met vertrouwen tegenaan.