Twee Vlaamse voedingsbedrijven bekroond als fabrieken van de toekomst

19.02.2020

Gezamenlijk persbericht Fevia Vlaanderen en Flanders' FOOD

Brussel, 19 februari 2020 – Met Vandemoortele en Rousselot telt de Vlaamse voedingsindustrie dit jaar twee winnaars in de ‘Factories Of The Future Awards’. Die titel gaat naar toekomstgerichte bedrijven die zich met zeven cruciale transformaties voorbereiden op de uitdagingen van de industrie 4.0. Voor sectorfederatie Fevia Vlaanderen en speerpuntcluster Flanders’ FOOD bevestigen de awards de positie van de Vlaamse voedingsindustrie als hoogtechnologische sector waar samenwerking en mensen centraal staan.

Vandemoortele Izegem: 120 jaar maar klaar voor de toekomst

Vandemoortele is een Europese leider in de markt van bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën en vetten. De groep heeft een omzet van 1,4 miljard euro met 5.100 medewerkers in 12 Europese landen, maar de roots liggen in het West-Vlaamse Izegem. Daar richtte het bedrijf in 1899 een fabriek op die tot op vandaag margarine produceert en haar eerste ‘Factory of the Future’ award binnenhaalt.

Met haar geschiedenis van 120 jaar is de fabriek weliswaar “op leeftijd” maar de productie is er vandaag grotendeels geautomatiseerd. Dat is ook nodig om competitief te blijven in een markt van margarines die matuur en stabiel is. Tegelijk vraagt de markt een continue flexibiliteit. Vandemoortele scoorde dan ook vooral met de goede wisselwerking tussen mens en machine, waarbij de klant steeds centraal blijft. Daarbij gebruikt het bedrijf digitalisering en technologie om medewerkers meer autonomie te geven. Dankzij die mensgerichte aanpak is Vandemoortele ook gewapend in de ‘war for talent’ in en rond West-Vlaanderen.

Voor meer informatie, contacteer Pepijn Verhaeghe, Operations Excellence manager, en Nele Union, Plant manager van de winnende site.

Rousselot blijft vernieuwen vanuit Gent

Rousselot is ’s werelds grootste gelatineproducent voor de levensmiddelenindustrie. De voorbije jaren legt het bedrijf zich steeds meer toe op producten met toegevoegde waarde. Het vertrekt daarbij nog steeds van gelatine, maar investeert in onderzoek naar nieuwe toepassingen en technologieën. Die test het bedrijf uit in een state-of-the art pilot hall in haar fabriek in de haven van Gent, van waaruit het innovaties uitrolt naar de hele wereld.

Na het eerste keer behalen van de Factory of the Future award in 2017, bleef Rousselot daarom investeren in de zeven transformaties van de Fabriek van de Toekomst. Zo werkt het bedrijf nauw samen met een uitgebreid netwerk van leveranciers, andere bedrijven, universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Verder besteedt Rousselot ook veel aandacht aan de begeleiding van haar medewerkers tijdens het transformatieproces naar een ‘added value products company’.   

Voor meer informatie over Rousselot, contacteer Jurgen Piepers, Plant manager van de bekroonde site.

Contactpersonen