Verpakkingsplan Vlaamse regering: totaalaanpak is de beste oplossing

21.07.2018

Gezamenlijke reactie Unizo, Fevia en Comeos op verpakkingplan Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft vanmorgen, op voordracht van Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege, het verpakkingsplan goedgekeurd. Unizo, Comeos en Fevia reageren tevreden dat de engagementen van de sector gehonoreerd worden en dat de Vlaamse regering kiest voor een totaalaanpak.

Een oplossing voor alle verpakkingen

Het ambitieuze plan, dat op termijn een oplossing biedt voor alle verpakkingen, start volgend jaar met de uitbreiding van de blauwe zak maar gaat veel verder. De Vlaamse regering honoreert in haar verpakkingsplan de ambitieuze engagementen die de sector heeft voorgesteld. Tegen 2022 wordt 90% van de drankverpakkingen ingezameld en gerecycleerd. En tegen 2025 zullen alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Daarmee worden de Europese doelstellingen inzake recyclage van 2030 in België al in 2025 ruimschoots behaald. Ook de éénmalige plastic tasjes voor groenten en fruit verdwijnen uit de winkels en worden vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Verantwoordelijkheid van iedereen

De Vlaamse regering erkent ook dat zwerfvuil alleen kan worden aangepakt met de inzet van iedereen. De regering voorziet zwaar in te zetten op handhaving en ook de andere fracties van zwerfvuil worden betrokken in de aanpak. De engagementen die vandaag zijn afgesproken, gaan veel ruimer dan een statiegeldsysteem dat enkel op drankverpakkingen is gericht.

Jean Eylenbosch, voorzitter van de voedingsindustrie Fevia: “We danken de Vlaamse regering om vanuit een constructieve dialoog met de sector een ambitieus verpakkingsplan op te stellen. Die aanpak houdt rekening met de Vlaamse context waarbij alle actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. Wij hebben concrete voorstellen op tafel gelegd en engageren ons om die door te voeren.”

Dominique Michel, CEO van de handelsfederatie Comeos: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid maar we doen dit samen met de overheid en het grote publiek, iedereen moet meewerken.  Een zwerfvuilvrije omgeving is de verantwoordelijkheid van ieder van ons.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo: “Eerder dan - enkel - de detailhandel op te zadelen met een duur en omslachtig statiegeldsysteem, worden nu alle stakeholders mee in het bad getrokken. Met, bijvoorbeeld, een strenger handhavingsbeleid waarbij zwerfvuil en sluikstorten keihard worden aangepakt. We willen voluit mee onze schouders zetten onder werkbare initiatieven om de afvalberg terug te dringen.”