Vlaamse Regering en industrie tekenen ‘Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie’

25.03.2024

Gezamenlijk persbericht van Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen

Op zaterdag 23 maart verzamelde de top van de Vlaamse industrie, op uitnodiging van de Vlaamse Regering en de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen), in de Lotto Arena in Antwerpen voor de eerste Vlaamse Industrietop. De boodschap: onze industrie is broodnodig om de welvaart in Vlaanderen te garanderen. Eris nood aan een ambitieus en langetermijn industrieel beleid. Om die boodschap kracht bij te zetten, ondertekenden de Vlaamse Regering en de sectorfederaties , in aanwezigheid van meer dan 300 Vlaamse CEO’s een Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie.

Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering: “Een welvarende toekomst voor Vlaanderen is onmogelijk zonder een sterke, slagvaardige maakindustrie. Maar onze bedrijven staan voor enorme uitdagingen. Gelukkig is er op alle niveaus sinds kort het besef dat we aan de duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moeten koppelen.
Ik vind het fantastisch dat we in Vlaanderen zij-aan-zij kunnen werken: Vlaamse Regering schouder aan schouder met de industrie. Met het Toekomstpact dat we nu samen ondertekenen, leggen we een duidelijk pad vast voor een duurzame, performante en sterke industrie in Vlaanderen.”

Je kan er moeilijk naast kijken: de industrie heeft het de laatste jaren in Vlaanderen moeilijk. Opeenvolgende crisissen, hoge loon-en energiekosten, stagnerende productiviteit en een tekort aan arbeidskrachten zetten de competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven onder druk. Nochtans is de Vlaamse industrie onontbeerlijk voor onze economie. Ze is namelijk direct en indirect goed voor maar liefst een kwart van alle jobs. Maar er is ook nog een mooie toekomst weggelegd voor de industrie in Vlaanderen.

“De industrie is onmisbaar willen we duurzame welvaart creëren. Ze moet daarom alle kansen krijgen om hier in Vlaanderen verder te groeien. We zijn dan ook verheugd dat vandaag, samen met de Vlaamse Regering, een engagement werd aangegaan om hier de komende jaren werk van te maken,” klinkt het bij de directeurs van de sectorfederaties. 

Na afloop van de Vlaamse Industrietop werd immers een Toekomstpact voor de Vlaamse industrie ondertekend, waarin aandacht is voor 5 bouwstenen die cruciaal zijn voor een industrieel beleid. Het gaat om 1) concurrentievermogen en internationale handel, 2) investerings- en rechtszekerheid, 3) innovatie, 4) talent, 5) energie en circulaire transitie. Aan deze bouwstenen werden telkens engagementen gekoppeld die de komende jaren verder zullen worden uitgewerkt. 

“De Vlaamse industrie staat en zal de komende jaren voor grote uitdagingen staan. Het is dan ook belangrijk dat we hier vandaag samen met de industriefederaties en de Vlaamse Regering een Toekomstpact kunnen ondertekenen dat inspeelt op vijf concrete en diverse bouwstenen. We geven daar ook concrete uitvoering aan. Gisteren werd daarom door de Vlaamse Regering op mijn voorstel een transitie-instrument goedgekeurd dat bedrijven moet ondersteunen in hun investeringen in grootschalige CO2-besparende technieken. We zetten hiermee een belangrijke stap om de industriebedrijven te ondersteunen in de klimaattransitie”, zegt Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Jo Brouns. 

De volledige tekst van het Toekomstpact vind je hier

Enkele kerncijfers van de Vlaamse industrie

  • Goed voor een kwart van alle jobs en de helft van alle export
  • 16,6% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen
  • Meer dan 5 miljard investeringen in onderzoek & ontwikkelingen

Over het initiatief

Het Vlaams Industrieforum is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Regering en de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria, essenscia, Fedustria en Fevia). Het werd ingeschreven in het Vlaams regeerakkoord van 2019 met als doel de wisselwerking tussen de Vlaamse regering en de industriefederaties te stimuleren en om actief te ijveren voor een sterk Europees beleid dat de internationale concurrentiekracht van onze industrie vrijwaart.