Vlaamse voedingsindustrie roept op tot samenwerking rond duurzamer verpakkingsbeleid

25.10.2018

Vandaag presenteert Recover, een consortium van 11 Vlaamse intercommunales en de stad Antwerpen, zijn aanbevelingen voor een vernieuwd verpakkingsbeleid in Vlaanderen. Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, deelt de ambitie om verder te evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeleid in Vlaanderen, maar wil die behalen door samen verder te bouwen op een kostenefficiënte aanpak op maat van Vlaanderen.

“We kunnen ons terugvinden in heel wat van de aanbevelingen die Recover naar voor schuift, vooral omdat we hier zelf vandaag reeds actief aan meewerken. Over de uitwerking verschillen we van mening. Fevia Vlaanderen wil samen verder bouwen op de sterke punten van het huidige beleid en op de engagementen die we als verpakkende industrie met de Vlaamse Regering aangingen in juni 2018,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia Vlaanderen.

Gooi het kind niet weg met het badwater

De officiële statistieken tonen het duidelijk aan: Vlaanderen staat binnen Europa aan de top qua recyclagepercentages voor verpakkingen. Recover stelt zich vandaag vragen bij de berekeningswijze achter deze recyclagecijfers, maar feit is dat dit in België op exact dezelfde manier gebeurt als in alle andere Europese landen. Die goede cijfers behalen we vooral dankzij een zeer performant systeem dat Vlaamse burgers heel wat comfort biedt en dat het bedrijfsleven financiert via Fost Plus.

Ook in de strijd tegen zwerfvuil nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid. Zo betaalt de verpakkende industrie 9 miljoen euro per jaar voor de werking van De Mooimakers en hun acties. Fevia Vlaanderen wil verdergaan op die ingeslagen weg. Ook wij erkennen dat we nog betere resultaten kunnen behalen, maar wij willen dit doen door verder te bouwen op het succesvolle systeem hier in Vlaanderen en door samen te werken met alle betrokken actoren.

Samen naar de meest kostenefficiënte oplossing

Dat de voedingsindustrie verder wil gaan, bewees ze reeds in juni dit jaar. Samen met Comeos, Detic en Unizo presenteerde Fevia Vlaanderen aan de Vlaamse Regering een reeks concrete bijkomende engagementen om de komende jaren nog betere resultaten te behalen. We delen daarbij met Recover de doelstelling: samen evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeheer in Vlaanderen. We willen dit doen op de meest kostenefficiënte manier voor de maatschappij, rekening houdend met de specifieke context hier in Vlaanderen en de bestaande inspanningen.

Met die bijkomende engagementen willen we samen met onze partners de volgende resultaten bereiken:

  1. Hoger recyclagepercentage voor alle plastiekverpakkingen tot 65%, via onder andere de uitbreiding van de blauwe zak
  2. Hoger recyclagepercentage voor de drankverpakkingen tot 90% via verhoogde inzameling in de out-of-home consumptie
  3. Totale transparantie over alle cijfers via het oprichten van een gemeenschappelijk platform
  4. Verdubbeling van de recuperatie van de verpakkingen die buitenhuis gebruikt worden via een vernieuwde en intensievere aanpak
  5. Volledige herbruikbaarheid, recycleerbaarheid of composteerbaarheid van alle verpakkingen
  6. Meer gerecycleerd materiaal in de drankverpakkingen, tot 50%
  7. Een properder Vlaanderen
  8. Aan de top staan inzake innovatieve oplossingen dankzij de roadmap “voedingsverpakking van de toekomst” van Flanders’ FOOD.

Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia Vlaanderen, reikt vandaag dan ook de hand uit naar Recover: “Fevia Vlaanderen engageerde zich voor een duurzamer verpakkingsbeleid in Vlaanderen. Wij zitten graag rond de tafel met Recover en de andere actoren om samen de doelstellingen te realiseren. Samen moeten wij de beste oplossingen zoeken, voor het milieu en voor de maatschappij in haar geheel.”