Voedingsindustrie kijkt vooruit: doorwerken in de ‘anderhalvemetereconomie’ kan en moet!

23.04.2020

Brussel, 23 april 2020 – Dankzij duidelijke afspraken die Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, samen met vakbonden maakte, blijven de #FoodHeroes van onze voedingsbedrijven aan de slag om iedereen van eten en drinken te blijven voorzien. Een nieuwe enquête toont tegelijk aan dat bijna 80% van de voedingsbedrijven hun omzet zien dalen door het wegvallen van onder andere horeca en export. Fevia pleit ervoor om met een stappenplan nu algemeen werk te maken van de ‘anderhalvemetereconomie’ en daarbij zowel binnenlandse consumptie als export te stimuleren.

Veilig doorwerken dankzij duidelijke afspraken voor #FoodHeroes

Bij het uitbreken van de coronacrisis stelde Fevia in nauw overleg met de vakbonden een aantal duidelijke richtlijnen op waarmee bedrijven aan de slag kunnen om social distancing in de praktijk toe te passen. Die afspraken kunnen vandaag dienen als blauwdruk om ook in andere sectoren op een veilige manier het werk te hervatten. En investeren in preventie, bescherming en social distancing werkt: uit een nieuwe enquête blijkt dat bij amper 2,4% van de voedingsbedrijven de productie hapert door onvoorziene personeelstekorten, terwijl dat twee weken geleden bij 8% het geval was.

“Onze voedingsbedrijven hebben veel geïnvesteerd waardoor onze Food Heroes veilig zijn blijven doorwerken. We zijn onze Food Heroes, de mensen die dagdagelijks blijven zorgen voor onze voeding en dranken, terecht dankbaar. We pleiten ervoor om een duidelijk kader te voorzien om hun inspanning te waarderen en om het interessanter te houden om aan het werk te blijven als dat kan,” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia. “Tegelijk moeten we nu werk maken van een stappenplan, in overleg met de betrokken sectoren, om een economische doorstart mogelijk te maken. Enkel zo kunnen we de economische schade beperken, economisch herstel mogelijk maken en onze sociale zekerheid en gezondheidszorg - die nu zo belangrijk zijn - ook blijven waarborgen en financieren.”

Zware economische impact

De nieuwe enquête bij leden van Fevia toont dat het stilvallen van de horeca, food service en export een zware economische impact heeft op de Belgische voedingsindustrie. Bijna 80% van de voedingsbedrijven ziet de omzet dalen, bij 1 op 3 is dat zelfs meer dan de helft. 3/4de van de voedingsbedrijven zien tegelijk hun productiekosten stijgen, vooral door investeringen in beschermingsmaatregelen en door de kosten door ziekteverzuim. Toch geeft 97% van die bedrijven aan dat hun verkoopprijzen stabiel bleven.

“We vragen om een duidelijk plan voor de ondersteuning en heropstart van de horeca, foodservice en out-of-home kanalen en willen daarin – gezien het belang voor onze sector - ook betrokken worden. We moeten ook de binnenlandse consumptie blijven stimuleren, zonder evenwel in protectionisme te vervallen, want we mogen niet vergeten dat we ook van de export afhangen om onze sector er opnieuw bovenop te krijgen.” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia. “Mensen kopen voeding en dranken vandaag noodgedwongen vooral in supermarkten en voedingswinkels. Het hamstergedrag is voorbij. Laten we het daarom mogelijk maken om opnieuw (nieuwe) promotieacties toe te passen. 30% van onze bedrijven ervaart intussen wel liquiditeitsproblemen, dus roepen we iedereen op om afspraken te respecteren en facturen op tijd blijven betalen, zodat bedrijven elkaar niet in gevaar brengen.”