Voedingsindustrie maakt verpakkingen steeds duurzamer

02.03.2020

Brussel, 2 maart 2020 – Belgische voedingsbedrijven investeerden de voorbije jaren volop in innovaties en in aanpassingen van productielijnen om minder, lichtere en beter recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, berekende dat de sector dankzij die inspanningen sinds 2004 jaarlijks 56.000 ton verpakkingen kon vermijden. Per Belg komt dat neer op een besparing van bijna 5 kg verpakkingen per jaar. In het nieuwe verpakkingspreventieplan voor de sector wil Fevia samen met haar leden en partners verder inzetten op circulaire verpakkingen, gesteund door gerichte innovaties en rekening houdend met de functies van verpakkingen.

Productie stijgt, verpakkingen niet

Het volume voedingsproducten verkocht op de Belgische markt steeg met 31% tussen 2004 en 2018*. Cijfers van Fost Plus en Valipac tonen dat de hoeveelheid verpakkingen voor de hele voedingsindustrie in diezelfde periode stabiel bleef**. Op basis van die cijfers blijkt dat de sector jaarlijks gemiddeld 56.000 ton verpakkingen bespaarde. Ter vergelijking: qua gewicht komt dit overeen met het restafval dat 385.000 consumenten jaarlijks produceren, evenveel dus als alle inwoners van Gent en Leuven samen.

Het preventieplan verpakkingen, dat Fevia driejaarlijks opmaakt, werkt daarbij als een hefboom voor duurzamere verpakkingen. Aan dat preventieplan nemen zo’n 150 voedingsbedrijven deel, goed voor bijna 60% van alle voedings- en drankverpakkingen op de Belgische markt. De evaluatie van het preventieplan 2016-2019 bevestigt dat voedingsbedrijven de voorbije jaren minder en lichtere verpakkingen gebruiken voor eenzelfde hoeveelheid product.

“De uitdaging is om verpakkingen te verduurzamen zonder daarbij de functies van verpakkingen uit het oog te verliezen: ze helpen onder meer om de veiligheid van onze voeding te garanderen, om voedselverlies tegen te gaan en om consumenten goed te informeren. Onze voedingsbedrijven investeerden heel wat in innovatie en in technologische aanpassingen en die inspanningen lonen: per Belg sparen we zo jaarlijks bijna 5 kg verpakkingen uit”, aldus Bart Buysse, CEO van Fevia.

Minder, lichtere en duurzamere verpakkingen, zonder dat je het merkt

Zonder dat je dit als consument opmerkte, investeerden voedingsbedrijven de voorbije jaren in concrete oplossingen om voedingsverpakkingen duurzamer te maken, zoals:

  1. Dunnere verpakkingen, denk bijvoorbeeld aan lichtere drankflesjes of -blikjes en dunnere folies op schaaltjes, of dunnere, sterkere en meer aangespannen folie rond paletten.
  2. Minder verpakkingen, denk bijvoorbeeld aan het weglaten van karton of een plastic handvat bij een multipack drankflessen of het korter maken van de verpakking van een zakje chips of van een doos koekjes.
  3. Duurzamere etiketten, denk bij voorbeeld aan bedrukte folie in plaats van papieren etiketten bij charcuterieverpakking of kleine etiketten die een volledige hoes vervangen van bijvoorbeeld drankflessen.
  4. Verpakkingen met een grotere inhoud, bijvoorbeeld door grondstoffen meer in bulk te leveren in plaats van in zakken.
  5. Eenmalige verpakkingen vervangen door herbruikbare verpakkingen, bijvoorbeeld kartonnen dozen vervangen door herbruikbare plastic kisten voor de aanlevering van goederen naar andere bedrijven of winkels.

Nog meer focus op circulaire verpakkingen   

In het nieuwe preventieplan voor de periode 2019-2022 stellen de bedrijven maar liefst 742 maatregelen voor. Opvallend is dat bedrijven steeds meer inzetten op circulaire verpakkingen.

“Lichtere verpakkingen komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Er komt heel wat onderzoek aan te pas en onze bedrijven moeten hun hoogtechnologische productielijnen aanpassen. En toch zijn we vastbesloten om onze voedingsverpakkingen verder te verduurzamen. Dankzij de Roadmap ‘Voedingsverpakking van de Toekomst’, waar onze speerpuntcluster Flanders’ FOOD samen met Pack4Food en een hele reeks partners de schouders onder zet, kunnen we dat proces de komende jaren versnellen op een gecoördineerde manier. We gaan dat doen door te innoveren en nog meer in te zetten op circulaire verpakkingen, ook samen met Wagralim, onze Waalse innovatiepool. Dat bewijst dat we als Belgische voedingsindustrie concreet werk maken van onze engagementen op www.verpakkingen2025.be,“ aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia.

Door de technologische evolutie komen er nu nog meer innovatieve opties waarop bedrijven kunnen inzetten, zoals:

  1. Beter recycleerbare verpakkingen, denk onder andere aan het vervangen van een multilaag door een monolaag, het weglaten van een plastic coating of het gebruik van kleuren die beter recycleerbaar zijn.
  2. Gebruik van meer gerecycleerd materiaal in verpakkingen, bijvoorbeeld het gebruik van 25 tot 100% gerecycleerd plastic in flessen, schaaltjes of films.
  3. Gebruik van hernieuwbaar of biogebaseerd materiaal, bijvoorbeeld door biogebaseerde plastics te gebruiken of door plastic elementen te vervangen door karton.

*Cijfers op basis van NBB, ICN, Eurostat.

**Belgische voedingsbedrijven brengen jaarlijks zo’n 2.400 kton verpakkingen op de markt. Ongeveer de helft daarvan zijn bedrijfsmatige verpakkingen, bijvoorbeeld om producten te vervoeren naar de winkels. De andere helft zijn de huishoudelijke verpakkingen, die onze voeding bewaren en beschermen. In totaal gaat het om twee derde herbruikbare verpakkingen en één derde verpakkingen voor eenmalig gebruik.