Voedingssector breidt beperking op marketing naar kinderen vanaf 2023 uit naar alle bedrijven

05.12.2022

Vanaf juni 2023 zijn de regels van de Belgian Pledge, het zelfregulerend initiatief voor verantwoorde marketing naar kinderen, van toepassing op alle bedrijven uit de voedingssector. Bovendien zal de sector ook strengere regels hanteren om te bepalen voor welke producten voedingsbedrijven wel nog reclame mogen maken. Daarmee bood de sector al proactief antwoorden op een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad en toont ze dat zelfregulering, sneller dan wetgeving, antwoorden kan bieden op de terechte vraag naar verantwoorde voedingsmarketing voor kinderen.

100% van de reclamemarkt afgedekt, zonder wetgeving

Vanaf juni 2023 staat er opnieuw een verstrenging van de criteria van de Belgian Pledge op stapel. Op dat moment zal de Belgian Pledge ook een bredere toepassing krijgen door het zelfregulerend initiatief te integreren in de Reclamecode van de voedingssector. Daarmee wil de sector - los van enige wetgevende verplichting - verantwoordelijkheid blijven nemen en voedingsmarketing naar kinderen verder beperken.

Dit heeft als gevolg dat de regels van de Belgian Pledge niet langer alleen van toepassing zullen zijn op de 53 ondertekenaars, maar dat ze ook bindend zullen zijn voor alle leden van Fevia en Comeos en zelfs op de ganse voedingssector. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), het zelfregulerend orgaan van de communicatiesector, opgericht door het Communicatie Centrum, zal toezien op de naleving van de regels en klachten hieromtrent beoordelen. De JEP is onafhankelijk en is paritair en evenwichtig samengesteld.

Belgian Pledge krijgt strengere regels

Fevia, Comeos en UBA hebben, in samenwerking met het Communicatie Centrum, gezamenlijk beslist om de Belgian Pledge op drie vlakken te verstrengen:  

  1. De sector verstrengt zelf de nutritionele criteria voor producten waarvoor bedrijven wel nog reclame mogen maken en sluit zelf een aantal productcategorieën uit. Zo mogen bedrijven voor ijsjes, chips, frisdrank, suiker en producten op basis van suiker met inbegrip van chocolade, chocoladeproducten en snoep sowieso geen reclame maken naar kinderen. 
  2. Voor tv-reclame neemt de sector een heel brede invulling van “reclame die specifiek gericht is naar kinderen onder 13 jaar”. Van zodra het doelpubliek voor minstens 30% bestaat uit kinderen jonger dan 13 jaar bestaat, beschouwt de sector het als een kinderprogramma. 
  3. Ze verhogen de leeftijdsgrens die bepaalt of bedrijven al dan niet reclame mogen maken naar kinderen, van 12 jaar naar 13 jaar. 

Dialoog over effectieve maatregelen voor verantwoorde marketing

De Belgian Pledge bestaat sinds 2012 en blijft evolueren, met onder andere een uitbreiding naar sociale media en influencers. Met deze nieuwe stappen toont de sector dat ze snel kan schakelen om zelfregulerende regels rond voedingsmarketing naar kinderen relevant te houden. Tegelijk dringt de sector aan op een blijvende, constructieve dialoog, met de bevoegde overheden en met adviserende organen zoals de Hoge Gezondheidsraad. De sector is alvast graag ingegaan op de uitnodiging tot deelname aan de Ronde Tafel die Minister Dalle rond deze thematiek organiseert. 

De sector betreurt dan ook dat ze als belanghebbende niet is gehoord bij het opstellen van het recente advies. Bovendien werd de sector ook niet uitgenodigd voor het “debat met belangrijke stakeholders” tijdens de studiedag die de Hoge Gezondheidsraad hierover organiseerde.

De sleutel ligt volgens Fevia, Comeos, UBA en het Communicatie Centrum bij een realistische en haalbare aanpak die marketing niet verbiedt, maar die voedingsbedrijven, supermarkten en reclamebedrijven responsabiliseert en stimuleert om hun marketing in te zetten om consumenten van alle leeftijden tot gezondere keuzes aan te moedigen en om producten op de markt te brengen die daarin passen.