Waalse voedingsindustrie speelt een leidersrol inzake energie-efficiëntie en vermindering CO2-uitstoot

30.09.2020

Fevia Wallonie kondigt mooie resultaten aan die bevestigen dat het energieverbruik één van de prioritaire aandachtspunten bij voedingsbedrijven. De bedrijven die zich in het kader van een “accord de branche” geëngageerd hebben, bereiken nu al de voor 2023 vastgelegde doelstelling van 27,8 % voor de vermindering van de CO2-uitstoot. Wat betreft de verbetering van energie-efficiëntie is de doelstelling van 22,5% voor 95% bereikt.  Om op deze weg verder te gaan, met behoud van het concurrentievermogen van de bedrijven, vraagt Fevia Wallonie, de federatie van de Waalse voedingsindustrie, om de energiefactuur van de sector niet te verhogen aangezien deze in vergelijking met onze buurlanden nog steeds te hoog is.

Duidelijke resultaten

Sinds het begin van de jaren 2000, is energieverbruik één van de belangrijkste aandachtspunten van de voedingsbedrijven. Via sectorakkoorden of “accords de branche » engageren de meest energie-intensieve bedrijven zich op vrijwillige basis om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot te verminderen. Eind 2019 hebben 68 grote, kleine en middelgrote bedrijven zich achter dit initiatief geschaard.  Dit vertegenwoordigt 80% van het sectorverbruik.

Om de huidige akkoorden tot 2023 te verlengen, werden nieuwe, sectorspecifieke doelstellingen vastgelegd:

  • Een verbetering van de sectorgebonden energie-efficiëntie van 22,5% tussen 2005 en 2023. Dit betekent concreet dat voor de productie van één ton voedingsproducten, de sector 22,5% minder energie zal verbruiken;
  • Een vermindering van de specifieke CO2-emissies op sectoraal niveau van 27,8% tussen 2005 en 2023. Concreet betekent dit dat wanneer een bedrijf een ton voedingsproducten produceert, het gemiddeld 27,8% minder CO2 zal uitstoten. 

Het grote aantal bedrijven, waaronder veel kleine en middelgrote ondernemingen, die aan de “accord de branche” deelnemen, toont aan dat voor de voedingsindustrie energie-efficiëntie en vermindering van CO2-uitstoot zeer belangrijk zijn. De resultaten van 2019 bewijzen dit ook. “Ondanks de verhoging van de doelstellingen voor 2023 is de CO2-doelstelling reeds bereikt. En voor de energie-efficiëntie is reeds 95% van het traject afgelegd. Dit betekent dat de voedingsbedrijven aanzienlijk meer maatregelen nemen dan oorspronkelijk gepland was. " zegt Ann Nachtergaele, Environmental Affairs & Energy Director bij Fevia.

Elk jaar investeren de voedingsbedrijven gemiddeld meer dan 9 miljoen euro in maatregelen om hun energie-efficiëntie te verbeteren (zoals warmterecuperatie of warmtekrachtkoppeling) en in de productie van hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen of warmtepompen)

Behoud van competitiviteit blijft noodzakelijk

De “accord de branche” biedt vele voordelen en dit zowel voor de bedrijven als voor regionale overheden. Enerzijds genieten bedrijven van financiële en administratieve voordelen die hen in staat stellen hun energie-efficiëntie en dus hun concurrentievermogen te verbeteren. Anderzijds is de overheid verzekerd van een aanzienlijke en objectief gemeten inspanning om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de industrie te verminderen.

"Zelfs met financiële compensaties behoort de energieprijs voor Waalse bedrijven nog steeds tot de hoogste in vergelijking met de buurlanden en de andere twee gewesten. Zonder deze compensaties zou het concurrentievermogen van de Waalse bedrijven ondermijnd worden. Het is duidelijk dat een “accord de branche” een evidente meerwaarde vormt voor zowel het milieu als voor de bedrijven zelf. Het is daarom noodzakelijk dat dit in de toekomst wordt verder gezet. Als dit niet via de “accords de branche” kan,  zal men op zoek moeten gaan naar een andere manier om de energieprijzen voor (kleine) energie-intensieve voedingsbedrijven te beperken. Ons concurrentievermogen ten opzichte van de buurlanden is hiervan afhankelijk.” besluit Guy Paternoster, voorzitter van Fevia Wallonie.