CO2 emissie

De voedingsindustrie stoot in hoofdzaak CO2 uit via haar stoomketels, die op stookolie of aardgas werken. De CO2-emissies van de voedingsindustrie zijn de voorbije jaren sterk gedaald terwijl de productie sterk steeg. Concreet betekent dit dat de voedingsindustrie steeds minder energie gebruikt om eenzelfde product te produceren. Veel voedingsbedrijven nemen ook steeds meer acties om de CO2-emissies in de voedingsketen (van landbouw tot consument) te verminderen. Daarbij gaat de meeste aandacht naar acties rond transport en landbouw.

Nieuws

Pers