Fevia Economisch Jaarverslag 2022

29.03.2023

Consumenten betaalden vorig jaar steeds meer voor voeding en dranken… en kochten daarom ook vaker in onze buurlanden. Voedingsbedrijven zagen hun kosten exploderen, maar konden die zelf maar met mondjesmaat en met vertraging doorrekenen. Ondanks die moeilijke context bevestigen nieuwe economische cijfers het economisch potentieel van de Belgische voedingsindustrie. De vraag is alleen: voor hoe lang nog? De rendabiliteit van de Belgische voedingsbedrijven blijft immers dalen. Fevia vraagt beleidsmakers daarom snel maatregelen te nemen om de competitiviteit van onze bedrijven te versterken en de sterke voedingsketen ook in de toekomst in ons land te verankeren. 

Rendabiliteit voedingsbedrijven staat onder druk

Door de enorme kosteninflatie van de afgelopen twee jaar zijn de verkoopvolumes van voedingsbedrijven gedaald met 3%. Nadat supermarktketens lang de boot afhielden om gestegen kosten door te rekenen, zien tal van bedrijven sinds midden 2022 een zekere kentering. Toch slagen de meeste voedingsproducenten er nog steeds maar gedeeltelijk in de gestegen kosten door te rekenen, vaak met veel vertraging. 

Tegelijkertijd blijven voedingsbedrijven kampen met een reeks structurele handicaps die al jaren wegen op hun concurrentiekracht, zoals een loonkostenhandicap van 25% en een onverteerbare fiscale lasagne die hun producten duurder maken. Nieuwe beleidsmaatregelen, zoals een verhoging van de verpakkingstaks met 60 miljoen euro of de aangekondigde verhoging van de btw van 6% naar 9%, dreigen de kloof met onze buurlanden nog groter te maken. 

Anthony Botelberge, voorzitter van Fevia, waarschuwt: “Beseffen onze beleidsmakers wel het belang van concurrentiële voedingsbedrijven en een sterke Belgische voedingsketen? Wanneer beleidsmakers het voor voedingsbedrijven steeds moeilijker maken om rendabel te blijven, dan brengen we de lokale verankering van de grootste industriële sector van ons land in gevaar!”.

Grootste industriële sector van het land, maar knipperlichten flikkeren

De kerncijfers van de Belgische voedingsindustrie tonen een gemengd beeld: enerzijds bevestigen ze het belang van de sector in de Belgische economie, maar anderzijds flikkeren er een aantal belangrijke knipperlichten die de sector bedreigen. Zo realiseerde de sector in 2022 een recordomzet van 75,9 miljard euro, maar daalde het volume van de verkochte goederen. De omzet kwam er dus vooral door de noodzakelijke prijsstijgingen, die tegelijkertijd zorgden voor meer grensaankopen. 

Lees het perbericht