Naar een industrievriendelijk waterbeleid

05.02.2019

Fevia Vlaanderen werkte een aantal aandachtspunten en voorstellen uit om werk te maken van een robuust, maar industrievriendelijk waterbeleid in Vlaanderen.

Water is onontbeerlijk voor voedingsbedrijven. Voldoende water, van een hoge kwaliteit, tegen een redelijke prijs. Niet alleen de beschikbaarheid van water heeft een grote impact op bedrijven, maar ook alle andere aspecten van de waterketen en het waterbeleid.

Het belang van water voor onze maatschappij is met het watertekort in 2017 en 2018 pijnlijk naar boven gekomen. Hoog tijd dus om er meer aandacht aan te besteden in de beleidsagenda.

De Vlaamse voedingsindustrie werkte een aantal aandachtspunten en voorstellen uit om werk te maken van een industrievriendelijk waterbeleid. Deze betreffen het

  • verzekeren van de waterbeschikbaarheid
  • laten doordringen van circulaire economie in het waterbeleid
  • toelaten van economische groei
  • veilig stellen van het voortbestaan van bedrijven
  • duurzaam kiezen van de waterkwaliteit in voedingsbedrijven
  • flexibeler interpreteren van de wetgeving, volgens “de geest van de wet”
  • vereenvoudigen van de wetgeving
  • toepassen van een level playing field
  • transparanter maken van de waterfactuur

Lees er meer over in de brochure in bijlage.