Verpakking - hefboom voor duurzaamheid

05.01.2017

In België stabiliseert zich de hoeveelheid huishoudelijke en industriële verpakkingen. Ze worden ook steeds vaker gerecycleerd en hergebruikt. Gezinnen en bedrijven doen
steeds meer inspanningen om het gebruik en de productie van verpakkingen te optimaliseren. Daardoor vervullen verpakkingen steeds efficiënter hun kerntaken –vervoeren, beschermen en bewaren van producten. Verpakkingen zijn vandaag dan ook perfect compatibel met duurzame ontwikkeling.