Alle Spa-flesjes in de vuilbak tijdens de 20km van Brussel

19.07.2019

Ook al is Spadel’s verpakkingsmateriaal volledig recycleerbaar, is dat alleen zinvol als het volledig wordt gerecycleerd. Spadel verbindt zich ertoe 100% van alle op de markt gebrachte verpakkingen in te zamelen, wat inhoudt dat de volledige plastic voetafdruk van Spadel tegen 2025 zal worden opgehaald.

Als trouwe partner van de 20km van Brussel is Spadel zich bewust van de hoeveelheid verpakking dat dit creëert. In het streven naar een zwerfvuil-vrije omgeving, werkt Spadel samen met haar evenementenpartners en consumenten om ervoor te zorgen dat er niets achterblijft en alles wordt gerecycleerd.

Studies tonen aan dat gehydrateerd blijven essentieel is voor optimale prestaties in elke sport en om gezondheidsrisico's te voorkomen. Sportvoedingsdeskundige Denis Riché, een van de grondleggers van het tijdschrift 'Sport et Vie', stelt zelfs dat een verlies van 1% lichaamsgewicht in vloeistoffen neerkomt op een prestatiedaling van 10%. Een verlies van 2% vocht - als je echt de behoefte voelt om te drinken - kan een prestatieverlies van tot 20% opleveren. Hydratie is dus essentieel bij het sporten.

De grootste uitdaging bij elk grootschalig evenement is ervoor te zorgen dat al het afval wordt ingezameld en gerecycleerd. En dus heeft Spadel in 2019 de recycleerbakken bijna verdubbeld langs de verschillende hydratatie-stations langs de 20 km lange route. Honderden scouts ruimden flessen op die niet in de bakken belandden. Kroonkurken werden apart ingezameld en gedoneerd aan verschillende goede doelen. Ten slotte werden mensen ertoe aangemoedigd hun flessen aan de finish in te leveren via een speciale Lemon Tri-verzamelmachines.

Dit was belangrijk voor Spadel, niet alleen omdat ze een inzamelingspercentage van bijna 100% bereikten, maar ook omdat we het project 'Tiny Forest' van GoodPlanet ondersteunden. Spadel is er bijzonder trots op dat ze dit jaar alle verpakkingsmaterialen he

bben gerecycleerd en 1.000 bomen in stedelijke gebieden planten dankzij de steun van de 40.000 hardlopers, 400 scouts en het grote publiek.

Daarnaast werden voor- en na-films, inclusief recycleerboodschappen,  naar alle deelnemers gestuurd en verspreid over alle kanalen.

Samenwerken met evenementen zoals de 20 km van Brussel is erg belangrijk voor Spadel. Niet omdat we ons logo op de affiche krijgen, maar omdat we contact kunnen maken met onze consumenten en innovatieve verzamelmethoden kunnen onderzoeken.

Alles wat we van deze evenementen leren, helpt ons op weg naar 100% verzameling van onze verpakkingen tegen 2025 en we kijken nu al uit naar de 2020-editie van de 20 km van Brussel.

Join Spadel on sourceofchange.spadel.com. Maak kennis met Spadel’s doelstellingen & recente acties, en deel jouw ideeën & opmerkingen rond de 4 pijlers Reinvent, Reduce, Recycle and Restore.