Festivalgangers bewustmaken van festivalafval

06.06.2019

Zomerfestivals en -evenementen brengen mensen bij elkaar. Alken-Maes is er trots op dat samen een biertje drinken steevast deel uitmaakt van dat moment. Maar we willen er ook voor zorgen dat lege bierbekers opgeruimd en gerecycleerd worden. In 2018 werkten we samen met de stad Bergen tijdens hun stadsfestival ‘La Ducasse’ aan een campagne om de bezoekers aan te moedigen hun lege bierbeker in de juiste vuilbak te sorteren.

In samenwerking met de gemeente Bergen, BeWaPP en AB InBev neemt Alken-Maes ook dit jaar deel aan een zwerfvuilcampagne tijdens La Ducasse in juni. Een eco-team zal op het festivalterrein de bezoekers activeren om hun bekers niet op de grond te gooien maar in speciaal ontworpen vuilbakken. Dit wordt gekoppeld aan een wedstrijd op sociale media zodat de boodschap om beter te sorteren en te recycleren ook buiten het festival een breed publiek vindt.