Op naar een uniform sorteer- en recyclagelogo?

11.06.2019

Bij de lancering van de nieuwe Tropicana-flessen in mei 2019, besliste PepsiCo om voor de consument op het etiket een instructie toe te voegen over het correct sorteren van alle verpakkingscomponenten. Verder bevat elke fles nog een boodschap die de consument moet aanzetten tot recycleren.

Omdat PepsiCo deze Tropicana flessen levert aan verschillende landen in Europa (Nederland, Frankrijk, Zweden, Denemarken, ect.), is het niet evident om éénzelfde boodschap te ontwikkelen rond sorteren en recycleren die voor alle landen gelijk is. Zelfs tussen twee buurlanden als Nederland en België kunnen er zich grote verschillen voordoen rond het inzamelen van PMD-afval.

Om een wirwar aan boodschappen en logo’s tussen verschillende lidstaten en bedrijven te vermijden, is PepsiCo voorstander van een uniform Europees sorteer/recyclagelogo. PepsiCo draagt daarom bij aan verschillende werkgroepen en initiatieven om dit mogelijk te maken.