VIDEO 80 jaar FEVIA: voedingssector en overheid gaan samen voor evenwichtige voeding

16.05.2017

FEVIA gaat al 80 jaar samenwerkingen aan om duurzaam te groeien. Zo ook op het vlak van voeding en gezondheid. Ontdek in deze geanimeerde infografiek over het Convenant Evenwichtige Voeding de engagementen die de sector vorig jaar aanging met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Samenwerken aan 5% minder calorieën en verbeterde voeding 

Obesitas en overgewicht zijn reële maatschappelijke problemen. Maar het zijn ook complexe problemen waar geen quick fix voor bestaat. Oplossingen voor dergelijke “multifactoriële” uitdagingen zullen per definitie uit samenwerking moeten voortkomen. Alle betrokken partijen moeten hun steentje bijdragen en die bijdrages moeten gecoördineerd worden, bij voorkeur door de overheden.

Daarom ondertekenden de Belgische voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateringbedrijven en de overheid in juni 2016 het Convenant Evenwichtige Voeding om consumenten samen op weg te helpen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. 

Onder dit convenant hebben FEVIA, COMEOS en de verschillende betrokken sectoren in samenspraak met de FOD Volksgezondheid een plan-van-aanpak ontwikkeld per productcategorie. De algemene doelstelling is om tussen 2012 en 2016/2017 bij te dragen tot een reductie van 5% calorie-inname en/of om de product-samenstelling te verbeteren waar mogelijk. 

Lees hier het persbericht