Doelstelling 20

Zwerfvuil helpen verminderen

Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. De voedingsindustrie wil haar steentje bijdragen in de strijd tegen deze overlast. Naast een aantal eigen initiatieven, voeren we, samen met heel wat andere partners, actie via Mooimakers, BeWapp en in het Brusselse gewest.
PDF-pictogram Download PDF fiche (451.66 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen het aandeel verpakkingen in zwerfvuil met 50 % helpen reduceren. 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We zetten de acties met Fost Plus verder en implementeren ook nieuwe acties: 

 • We rollen in verschillende gemeenten het project The Click uit. Het doel van dit project is om door middel van nudging en een beloningssysteem consumenten aan te moedigen om verpakkingen die ze buitenshuis gebruiken in de (juiste) vuilnisbak te deponeren. We organiseren een extra sortering om verpakkingsmateriaal te recupereren.
 • We ondersteunen lokale overheden door middel van een financiering van controle-testprojecten. 
 • Met de Green Deal Anders Verpakt willen we waar mogelijk eenmalige verpakkingen vermijden. We focussen onder andere op take away-verpakkingen. 
 • We organiseren verschillende informatiesessies voor voedingsbedrijven, zodat zij hun eigen acties kunnen opzetten.
 • We werken goede praktijken uit rond sampling (uitdelen van producten in het kader van promoties) op openbare plaatsen zoals stations en winkelstraten. 
 • We ontwikkelen een communicatieconcept waarbij we de kracht van merken via sociale media zullen aanwenden om consumenten bewust te maken van de problematiek van zwerfvuil. Fevia zal dit op haar eigen kanalen toepassen en bedrijven aanmoedigen om op basis van dit concept een intensieve sociale mediacampagne te voeren.
   

Waar staan we vandaag?

Momenteel (september 2021) zijn er geen eenduidige metingen van de hoeveelheid verpakkingen in zwerfafval beschikbaar. Metingen rond zwerfvuil verschillen immers regionaal: 

 • In Vlaanderen is er sinds 2015 een tweejaarlijkse meting van de hoeveelheid zwerfvuil. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, bevraagt een selectie representatieve Vlaamse gemeenten en extrapoleert voor de hele regio. Daarnaast is er de jaarlijkse Netheidsbarometer en loopt er in 2020-2021 een grote analyse van de meeting van de verschillende fracties in zwerfafval. 
 • Wallonië mat in 2018 de hoeveelheid zwerfvuil via een bevraging van de gemeenten, maar herhaalde dat onderzoek (nog) niet. Daarnaast gebeuren er in Wallonië wel metingen rond het “gevoel van netheid”. In 2020 werd een meting van fracties in zwerfafval uitgevoerd. Die cijfers zijn niet openbaar. 
 • Voor Brussel zijn er geen gegevens beschikbaar. 

Momenteel kijken we enkel naar de tweejaarlijkse meting door OVAM van de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen. We zien een stijging van het totale aandeel zwerfafval tussen 2015 en 2019.  

Jaartal

Hoeveelheid

2015

20.435 ton

2017

20.448 ton

2019

22.641 ton

Wat doen we concreet als sector?

 • Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, financieren sinds 2016 via Fost Plus expertencellen in Vlaanderen en Wallonie en projecten in Brussel. In totaal injecteren voedingsbedrijven en andere sectoren zo jaarlijks 17 miljoen euro in het zwerfafvalbeleid.
  • Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, georganiseerd door OVAM, Fost Plus, Fevia Vlaanderen, Comeos en VVSG. 
  • In Wallonië treedt BeWapp op om de openbare netheid te verbeteren. Het werd opgericht door Fost Plus, Fevia Wallonie en Comeos. 
 • Voedingsbedrijven (vooral drankenproducenten) voeren campagnes om consumenten aan te sporen om hun verpakkingen in de juiste vuilnisbakken te deponeren. Bovendien nemen we deel aan of organiseren we zelf ook opruimacties.
 • Fevia informeert en sensibiliseert haar leden rond zwerfvuil en neemt met haar team zelf ieder jaar deel aan een zwerfvuilactie zoals “Le grand nettoyage de printemps” in Wallonie of “De grote lenteschoonmaak” in Vlaanderen.