Désormais plus facile de donner des eaux usées épurées aux agriculteurs en Flandre

16.06.2020
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Les entreprises alimentaires peuvent donner leurs eaux usées traitées pour l'irrigation en agriculture. Afin de mieux répondre à la sécheresse, les membres de Fevia Vlaanderen peuvent désormais bénéficier d’une simplification administrative.

Water is schaars in Vlaanderen. Bovendien krijgen we voor het 4e jaar op rij te maken met uitgesproken droogteperiodes. In die omstandigheden komen landbouwers al snel in de problemen om hun gewassen van voldoende water te kunnen voorzien.

Voedingsbedrijven kunnen landbouwers uit de nood helpen. Gezuiverd afvalwater vanuit de voedingsindustrie kan namelijk dienst doen als irrigatiewater in de landbouw. Heel wat voedingsbedrijven kregen hier de laatste tijd dan ook al vragen over van landbouwers.

Gezuiverd afvalwater aanbieden aan derden kan je echter niet zomaar, hiervoor heb je als voedingsbedrijf een grondstofverklaring nodig. Zo'n grondstofverklaring aanvragen en verkrijgen neemt tijd in beslag.

Fevia Vlaanderen ging in dialoog met VMM en OVAM om te bekijken of deze procedure niet vlotter kan, om zo beter en sneller te kunnen inspelen op watertekorten tijdens een droogtecrisis. VMM en OVAM zijn op onze vraag ingegaan, waardoor we nu een administratieve vereenvoudiging en versnelling kunnen bieden. Leden van Fevia kunnen eenvoudig een generieke grondstofverklaring bekomen door een registratieformulier in te vullen op de website van Fevia. Deze generieke grondstofverklaring is bedoeld voor het aanbieden van gezuiverd afvalwater uit de voedingsindustrie voor irrigatie in de landbouw. Ze is aan voorwaarden gebonden.

Fevia Vlaanderen is erkentelijk voor de constructieve samenwerking met VMM en OVAM en de bereidheid om de droogteproblematiek samen op een pragmatisch manier aan te pakken. We hopen dat we samen met onze leden zo een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen droogte.

Meer informatie en het registratieformulier om de grondstofverklaring te bekomen kan je op onderstaande link vinden.

Klik hier om je grondstofverklaring te bekomen.