Doelstelling 18

Enkel circulaire huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen

We willen tegen 2025 enkel recycleerbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen op de markt brengen. We zetten nog meer in op preventie en dragen bij via de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen, stimulerende initiatieven zoals Pack It Better en een sturende Groene Punt-bijdrage.
PDF-pictogram Download PDF fiche (558.56 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2025 willen we enkel recycleerbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen op de markt brengen. 

 • Recycleerbare verpakkingen worden selectief ingezameld en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen, om zo nieuwe producten te vervaardigen. 
 • Voor herbruikbare verpakkingen nemen we de Europese standaard EN 13429:2000 als referentie.
 • Voor composteerbare verpakkingen volgen we het Koninklijk Besluit van 9 september 2008 over de vaststelling van productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare materialen. 
   

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We sensibiliseren en informeren bedrijven in het kader van Pack It Better, de Belgische hub voor Packaging Eco‑Design, onder meer via seminaries, toelichtingen, workshops …
 • In 2022 werken we een nieuw verpakkingspreventieplan voor de voedingssector uit. In dit Plan bundelen we onder andere initiatieven van bedrijven rond meer recycleerbare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen. 
 • We evalueren regelmatig het sturende effect van de Groene Punt-bijdragen en passen deze zo nodig aan.
 • We investeren in onderzoek en ontwikkeling om niet of moeilijk recycleerbare verpakkingen te vervangen door innovatieve, recycleerbare alternatieven.
 • We passen onze verpakkingslijnen aan om nieuwe verpakkingen toe te laten en op de markt te brengen.
 • We testen en investeren in nieuwe businessmodellen om eenmalige verpakkingen te vermijden en/of te vervangen door herbruikbare verpakkingen. In dat kader nemen we actief deel aan de Green Deal “Anders verpakt”. We zoeken naar mogelijkheden om een gelijkaardig project in Wallonië en Brussel op te starten.

Waar staan we vandaag?

We kijken eerst naar de verhouding tussen enerzijds de hoeveelheden gerecycleerde huishoudelijke verpakkingen die niet in de categorieën “gevaloriseerd”, “gevaloriseerd – andere” en “ontradend tarief” van Fost Plus vallen. Anderzijds kijken we naar de hoeveelheid huishoudelijke verpakkingen die de leden van Fost Plus in België op de markt brengen. De verpakkingen die in deze drie categorieën voorkomen, worden niet ingezameld voor sortering en/of recyclage of voldoen niet aan de sorteerregels. Ze worden dus niet gesorteerd of gerecycleerd en worden dus beschouwd als “niet-recycleerbaar”.

Daarvoor kijken we naar alle huishoudelijke verpakkingen. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen food- en non-foodverpakkingen. Foodverpakkingen vertegenwoordigen echter meer dan 80% van de verpakkingen op de markt, waardoor de algemene cijfers aanvaardbaar zijn voor plastiek verpakkingen van voedingsproducten. Fost Plus publiceert deze cijfers jaarlijks. 

 20182020
% recycleerbare verpakkingen82,60%97,50%

Bron: Fost Plus

Voor herbruikbare verpakkingen worden de gegevens jaarlijks verzameld door Fost Plus en gepubliceerd door het IVCIE. In oktober 2021 heeft het IVCIE een reeks controles uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de cijfers na te gaan. Wij zullen deze gegevens als referentie gebruiken zodra de geverifieerde en officiële gegevens gepubliceerd zijn.

Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over biologisch afbreekbare verpakkingen. Bovendien heeft dit soort verpakkingen in België geen recyclagekanaal. We zullen met deze parameter rekening houden van zodra er gegevens beschikbaar zijn. 

Wat doen we concreet als sector?

 • Met het verpakkingspreventieplan van 2020 willen we verpakkingen steeds duurzamer maken.
 • Eind 2019 publiceerden Pack4Food, Flanders’ FOOD, VIL, Catalisti en SIM de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’. Met deze gezamenlijke visie en strategie rollen ze de komende jaren projecten rond duurzame verpakkingen uit. 
 • In 2021 lanceerden Valipac en Fost Plus, met de steun van Fevia, Comeos en Detic en in samenwerking met een aantal expertisecentra, het platform Pack It Better. Hierop kunnen bedrijven terecht voor expertise en advies over circulaire verpakkingen. 
 • Via het eco-modulatie principe van het Groene Punt-bijdrage, moedigen we bedrijven aan om recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de duurzame verwerking van de verpakkingen na de consumptie van hun producten. Ze kunnen kiezen voor een collectieve oplossing via Fost Plus en in dat geval de ‘Groene Punt’-bijdragen gebruiken. Ze betalen dan een financiële bijdrage, berekend op basis van de hoeveelheid verpakkingen die ze op de markt brengen en het type materiaal dat ze gebruiken voor hun verpakkingen. Via de Groene Punt-bijdrage dekt elk gerecycleerd verpakkingsmateriaal zo de kosten van zijn recyclageketen. Hoe lager het tarief, hoe makkelijker om de verpakking in te zamelen, sorteren en recycleren… en omgekeerd.