Doelstelling 18

Enkel circulaire huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen

Tegen 2025 willen we uitsluitend recycleerbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen op de markt brengen . We richten ons op preventie en dragen bij tot de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen, stimulerende initiatieven (Pack It Better) en een sturende Groene Punt-bijdrage.
PDF-pictogram Download PDF fiche (621.87 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Tegen 2025 willen we enkel recycleerbare, herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakkingen op de markt brengen. 

 • Recycleerbare verpakkingen worden selectief ingezameld en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen, om zo nieuwe producten te vervaardigen. 
 • Voor herbruikbare verpakkingen nemen we de Europese standaard EN 13429:2000 als referentie.
 • Voor composteerbare verpakkingen volgen we het Koninklijk Besluit van 9 september 2008 over de vaststelling van productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare materialen. 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We sensibiliseren en informeren bedrijven in het kader van Pack It Better, het Belgische platform voor duurzaam verpakkingsontwerp, onder meer via seminaries, presentaties, workshops …
 • In 2022 ontwikkelen we een nieuw Verpakkingspreventieplan voor de voedingssector. In dit Plan bundelen we onder andere initiatieven van bedrijven rond meer recycleerbare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen. 
 • We evalueren regelmatig het sturende effect van de Groene Punt-bijdragen en passen deze indien nodig aan.
 • We investeren in onderzoek en ontwikkeling om niet of moeilijk recycleerbare verpakkingen te vervangen door innovatieve, recycleerbare alternatieven.
 • We passen onze verpakkingslijnen aan om nieuwe verpakkingen mogelijk te maken en op de markt te brengen.
 • We testen en investeren in nieuwe businessmodellen om eenmalige verpakkingen te vermijden en/of te vervangen door herbruikbare verpakkingen. In dat kader nemen we actief deel aan de Green Deal “Anders Verpakt”. We zoeken naar mogelijkheden om een gelijkaardig project op te starten in Wallonië en Brussel.

Waar staan we vandaag?

In de eerste plaats onderzoeken we het verband tussen de hoeveelheden gerecycleerde huishoudelijke verpakkingen die niet onder de categorieën "gevaloriseerd", "gevaloriseerd-overig" en "ontradend tarief" van Fost Plus vallen en de totale hoeveelheid huishoudelijke verpakkingen die door de leden van Fost Plus in België op de markt worden gebracht. De verpakkingen die onder deze drie categorieën vallen worden niet ingezameld voor sortering en/of recyclage of voldoen niet aan de sorteerregels. Ze worden dus niet gesorteerd of gerecycleerd en worden bijgevolg beschouwd als “niet-recycleerbaar”.

Alle huishoudelijke verpakkingen worden hiervoor in rekening genomen. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen food- en non-foodverpakkingen. Foodverpakkingen vertegenwoordigen echter meer dan 80% van de verpakkingen op de markt, waardoor de algemene cijfers aanvaardbaar zijn voor plastic verpakkingen van voedingsproducten. Fost Plus publiceert deze cijfers jaarlijks.

 201820202021
% recycleerbare verpakkingen82,60%97,50%97,17%

Bron: Fost Plus

We zien een lichte daling in de recycleerbaarheid van verpakkingen tussen 2020 en 2021. Deze daling is het gevolg van de aanwezigheid van opake PET-flessen op de markt in 2021 die niet voor recyclage gesorteerd werden. De sorteercentra werden echter aangepast, waardoor ze de opake PET-flessen nu kunnen verwijderen en voor recyclage aanbieden.

Voor herbruikbare verpakkingen worden de gegevens jaarlijks verzameld door Fost Plus en gepubliceerd door het IVCIE. In oktober 2021 heeft het IVCIE een reeks controles uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de cijfers na te gaan. Wij zullen deze gegevens als referentie gebruiken zodra de geverifieerde en officiële gegevens gepubliceerd zijn.

Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over biologisch afbreekbare verpakkingen. Bovendien heeft dit soort verpakkingen in België geen recyclagekanaal. We zullen met deze parameter rekening houden zodra er gegevens beschikbaar zijn.

Wat doen we concreet als sector?

 • Met ons Verpakkingspreventieplan van 2020 willen we verpakkingen steeds duurzamer maken.
 • Eind 2019 publiceerden Pack4Food, Flanders’ FOOD, VIL, Catalisti en SIM de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’. Met deze gezamenlijke visie en strategie rollen ze de komende jaren projecten rond duurzame verpakkingen uit. 
 • In 2021 lanceerden Valipac en Fost Plus met de steun van Fevia, Comeos en Detic en in samenwerking met diverse expertisecentra het platform Pack It Better, waarop bedrijven informatie en advies over circulaire verpakkingen terugvinden. 
 • Via het ecomodulatieprincipe van de Groene Punt-bijdrage moedigen we bedrijven aan om recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de duurzame verwerking van de verpakkingen na de consumptie van hun producten. Ze kunnen kiezen voor een collectieve oplossing via Fost Plus en in dat geval de ‘Groene Punt’-bijdragen gebruiken. Ze betalen dan een financiële bijdrage, berekend op basis van de hoeveelheid verpakkingen die ze op de markt brengen en het type materiaal dat ze daarvoor gebruiken. Via de Groene Punt-bijdrage dekt elk gerecycleerd verpakkingsmateriaal zo de kosten van zijn recyclageketen. Hoe lager het tarief, hoe makkelijker het is om de verpakking in te zamelen, te sorteren en recycleren… en omgekeerd.  

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Op 11 maart 2022 ondertekenden Fevia Vlaanderen, 8 voedingsbedrijven en 96 andere organisaties en bedrijven de Green Deal Anders Verpakt met ministers Zuhal Demir en Hilde Crevits. Elk ondertekenend bedrijf heeft een proefproject voor herbruikbare of niet-herbruikbare verpakkingen ingevoerd.
 • Fevia heeft bij het IVCIE een nieuw preventieplan ingediend voor de periode 2022-2024. 117 voedingsbedrijven nemen eraan deel. Met de geplande maatregelen kunnen voor 4.000 ton verpakkingen preventiemaatregelen genomen worden. Dat is 30% meer dan bij de vorige preventieplan.
 • We hebben het CircoPack-project met Flanders' FOOD en Pack4Food afgerond. Het doel van dit project was om bedrijven een tool te bieden waarmee ze de beste verpakking kunnen kiezen, zowel inzake circulariteit als op het vlak van de essentiële functies van de verpakking.
 • Samen met Catalisti en anderen lanceerde Flanders' FOOD het TRUCE-project om nieuwe plastic films te ontwikkelen met bijzondere aandacht voor het einde van hun levensduur zodat ze gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden.