Hernieuwbare energie

In 2020 moet België 13 % van haar energieverbruik halen uit hernieuwbare energiebronnen. Meer dan 100 voedingsbedrijven produceren al hun eigen hernieuwbare energie. Zo zijn warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) al goed ingeburgerd. Op die manier dragen ze bij tot het behalen van de Belgische doelstelling.

Nieuws