Zonnepanelen verplicht vanaf 2025

30.03.2023

Tegen 30 juni 2025 moeten bedrijven met een elektriciteitsafname van meer dan 1000 megawattuur (1000 MWh) per jaar, een deel van hun elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Het VEKA organiseert hierover een webinar op 27 april. 

Zonnepanelen verplicht voor grootverbruikers vanaf 2025

Grootverbruikers die vanaf 2021 jaarlijks 1 gigawattuur (1 GWh of 1000 MWh) of meer elektriciteit verbruiken, zijn vanaf juli 2025 verplicht zijn om zonnepanelen te installeren. De verplichting geldt voor een verbruik van 1 GWh of meer per bedrijfssite. Het gaat om de totale hoeveelheid van elektriciteit die per kalenderjaar van het net wordt gehaald, zoals bekend bij de beheerder van het net waarop het afnamepunt is aangesloten, die bepaalt of een afnamepunt onder de verplichting valt.

Alle informatie is terug te vinden op de website van VEKA met onder meer een interactieve handleiding en een simulator die berekent welk piekvermogen aan zonnepanelen je in dienst moet nemen en tegen wanneer. 

Hoe ziet de PV-verplichting eruit?

Door de nieuwe regelgeving zullen 1.300 overheidsgebouwen en 2.500 bedrijven stappen moeten zetten naar zonne-energie. Hoort jouw onderneming bij deze groep grootverbruikers en heb je al zonnepanelen? Ga dan even na wat het vermogen van de installatie is. Het kan zijn dat je daar nog een paar panelen aan moet toevoegen om aan het decreet te voldoen. Daarvoor heb je tijd tot 30 juni 2025.

De overstap wordt als volgt georganiseerd:

  • Vanaf 30 juli 2025 moet de installatie tenminste 12,5 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien (ongeveer 10% van de totale horizontale dakoppervlakte)
  • Vanaf 1 januari 2030 moet de installatie tenminste 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien
  • Vanaf 1 januari 2035 moet de installatie tenminste 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien

De eigenaar kan er onder bepaalde voorwaarden ook voor kiezen om de zonnepanelen op een ander eigendom te plaatsen, om een windturbine, een warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas te plaatsen, of om te participeren in een nieuwe groenestroominstallatie.

Aftopping van de verplichting

 De basisverplichting en het bijhorende verstrengingspad leggen het minimaal te plaatsen piekvermogen aan fotovoltaïsche zonnepanelen per afnamepunt vast. Dit minimaal piekvermogen wordt berekend op basis van het aantal wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte van de gebouwen verbonden met dat afnamepunt.

Minder piekvermogen aan zonnepanelen plaatsen dan wat deze verplichting vereist, is enkel toegelaten op basis van de volgende twee aftopregels.

  •  Aftopping op basis van elektriciteitsafname : Het onder deze PV-verplichting minimaal te installeren piekvermogen aan zonnepanelen mag beperkt worden tot 35% van de elektriciteitsafname op het afnamepunt, afgenomen in het kalenderjaar waarin de elektriciteitsafname voor het eerst aanleiding geeft tot het moeten voldoen aan de verplichting. De omrekening van elektriciteitsafname naar piekvermogen gebeurt op basis van 900 vollasturen. De kilowattpiek die volgt uit deze berekening wordt naar boven afgerond tot een geheel getal
  • Aftopping op basis van een netstudie :  Het onder de PV-verplichting minimaal te installeren piekvermogen aan zonnepanelen mag beperkt worden op basis van het maximaal nog aansluitbaar injectievermogen op het afnamepunt

Sancties

Wie de verplichting niet tijdig naleeft, krijgt een niet-bevrijdende geldboete opgelegd. Het handhavingskader wordt verder uitgewerkt in het Energiedecreet

Online webinar

Op 27 april 2023 organiseert het VEKA van 9 tot 12 u een online webinar over de verplichting zonnepanelen voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Schrijf u ten laatste op 24 april 2023 in via het webformulier