Verminder je carbon footprint: proefbedrijven gezocht

07.09.2021

Scone, Carbon+Alt+Delete en PowerPulse willen de carbon footprint van voedingsbedrijven in kaart brengen en zijn op zoek naar minstens twee kandidaat voedingsbedrijven, die samen met hen een ontwikkelingsproject willen starten. Binnen het project zouden de voedingsbedrijven de proefkonijnen zijn voor de digitale tools en de CO2-reductiestrategieën die zij voor ogen hebben. 

Heel concreet willen Scone, Carbon+Alt+Delete en PowerPulse samenwerken met voedingsbedrijven rond een energievraagstuk en zo samen kennis te bekomen over de carbon footprint van voedingsbedrijven. De unieke combinatie van hun complementaire expertises is een exceptionele kans voor voedingsbedrijven om proefondervindelijk CO2-reductiestrategieën op basis van hun competenties te bedenken.

Zelf willen zij een specifiek digitaal platform ontwikkelen waar voedingsbedrijven, in het bijzonder kmo-bedrijven, op basis van het gebruik van het platform en een (minimale) input aan data hun broeikasgasemissies in de toekomst objectief kunnen monitoren en de impact van inspanningen op vlak van energiebesparingen kunnen bepalen.

Om deze dienst te kunnen ontwikkelen hebben zij uiteraard nood aan samenwerkingen met voedingsbedrijven die wensen in deze ontwikkelingsfase proefkonijn te willen zijn.

De proefkonijnen worden uiteraard “beloond” en krijgen in return een goed beeld van hun carbon footprint en verwerven ook inzichten in hoe zij in de toekomst hun impact kunnen verlagen. 

Is jouw voedingsbedrijf, groot of klein, geïnteresseerd in het onderwerp en participatie laat het dan aan tq@fevia.be weten.  In het document in bijlage vind je alvast meer informatie.

Bijlages: