Rationeel watergebruik

Waterschaarste is een realiteit in bepaalde streken van België en de kosten gelinkt aan water verhogen regelmatig. Fevia spoort haar leden dan ook aan om zo weinig mogelijk water te gebruiken. Om waterbeheer te rationaliseren, adviseert Fevia bedrijven om water te besparen, alternatieve waterbronnen te gebruiken en water te hergebruiken.

Nieuws