Je afvalwater laten gebruiken voor irrigatie? Regel dit ook in 2023 eenvoudig via de grondstofverklaring van Fevia

16.06.2023

Ook dit jaar vroeg Fevia een generieke grondstofverklaring aan bij de Vlaamse overheid, waardoor voedingsbedrijven hun afvalwater eenvoudiger ter beschikking kunnen stellen voor irrigatie. Ben je geïnteresseerd om hier gebruik van te maken? Ontdek hier hoe.  

Voedingsbedrijven kunnen hun gezuiverd afvalwater aanbieden voor irrigatie, bijvoorbeeld in de landbouw of bij openbaar groen, en zo anderen uit de nood helpen wanneer er watertekorten zijn. Om gezuiverd afvalwater te kunnen aanbieden aan derden, heb je als voedingsbedrijf echter een grondstofverklaring nodig. Dit betekent een administratieve procedure die tijd in beslag neemt.

In dialoog met de betrokken administraties (VMM en OVAM) kon Fevia Vlaanderen enkele jaren terug een administratieve vereenvoudiging bekomen. Concreet werd een generieke grondstofverklaring afgeleverd aan Fevia, die door individuele bedrijven gebruikt kan worden.

De huidige generieke grondstofverklaring loopt af op 23 juni 2023. Daarom vroeg Fevia een hernieuwing aan. Deze werd ondertussen verleend. De nieuwe generieke grondstofverklaring is geldig tot 1 juni 2026. Deze is opnieuw bruikbaar voor afvalwater van voedingsbedrijven dat gebruikt wordt voor irrigatie in land- en tuinbouw en openbare groenvoorziening.

De nieuwe grondstofverklaring is dus 3 jaar geldig. Er is namelijk een nieuw wettelijk kader rond wateruitwisseling op komst, waarbij bedrijven een watertoelating zullen moeten aanvragen bij VMM. Bij wijze van overgangsmaatregel werd de nieuwe generieke grondstofverklaring daarom voor een langere periode verleend.

Bedrijven die van de nieuwe generieke grondstofverklaring gebruik willen maken, kunnen die na eenvoudige registratie bekomen bij Fevia. Zowel leden als niet-leden van Fevia kunnen deze bekomen. Het eigenlijke gebruik van de grondstofverklaring is wel aan voorwaarden gebonden. Zo moeten bijvoorbeeld de nodige analyses gebeuren vooraleer je het water kan aanbieden.

Het registratieformulier voor deze grondstofverklaring en bijkomende informatie vind je hier terug