Green Deal Brouwers besparen 915 olympische zwembaden aan water

29.05.2024

Met minder water jouw favoriete bier maken? Het kan, want less is more. De Green Deal Brouwers vonden de voorbije vijf jaar manieren om in hun productieproces duurzamer om te gaan met water. Samen bespaarden ze in totaal 2 286 822 m³ water, het equivalent van 915 olympische zwembaden. Tijdens het slotevent werden de resultaten gedeeld met de ruimere voedingsindustrie. Dit moet je onthouden.

Maar eerst.. Waarom een Green Deal rond water? 

  • Om bier te brouwen heb je veel water nodig. Water is niet alleen een ingrediënt, maar ook een belangrijke hulpbron in het brouwproces: denk aan de reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie... 
  • Brouwerijen zijn sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. Bovendien komen onze waterbronnen steeds meer onder druk te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit.

1. “Partners zijn een bondgenoot”

Binnen de Green Deal Brouwers engageert de brouwerijsector zich om concrete initiatieven te nemen om duurzamer om te gaan met water. Daarvoor bundelden sectororganisaties, 16 brouwerijen, de Vlaamse overheid en Vlakwa (het Vlaams Kenniscentrum Water) de krachten. De partners kwamen regelmatig samen in een lerend netwerk om kennis te delen, inspiratie op te doen en knelpunten te bespreken. 

Samenwerken is van groot belang, als je grote stappen wil zetten. Alain De Laet van Brouwerij Huyghe: “Voor onze brouwerij was samenwerken met de overheid een uitdaging in het begin. Maar meer en meer zag ik in dat ze een bondgenoot werd.”

Ook Brouwerij De Halve Maan ziet de voordelen in: “Voor ons bleek al heel snel dat de Green Deal een constructief en positief verhaal was, waarbij je als bedrijf wordt gemotiveerd om beter te gaan doen.” 

En het resultaat van die samenwerking mag er zijn. De Green Deal Brouwers klopt af op 2,3 miljoen m³ waterbesparing: “Zo’n goede resultaten konden we onmogelijk alleen bereiken”, vertelt Annik Cools van de Vlaamse Watermaatschappij.

Meer weten over het eindresultaat? Lees het persbericht

2. Sharing is caring

Met de gedeelde kennis gingen de 16 brouwerijen aan de slag. “We kregen heel veel inzichten in hoe andere brouwers het doen. Zo hoeven we het warm water niet opnieuw uit te vinden”, zodus Jef Cornelissen, CEO van Brouwerij Cornelissen.

De afgelopen jaren passeerden de volgende maatregelen de revue. Maatregelen die bovendien ook andere voedingsbedrijven kunnen nemen:

  • het volledig in kaart brengen van de waterverbruikers
  • het verhogen van het waterbewustzijn bij de medewerkers
  • nieuwe behandelingstechnieken op het inkomend water (bv. ontijzeraar)
  • optimalisatie van automatische reinigingsinstallaties en spoelmachines
  • het vernieuwen en verbeteren van procesinstallaties: installatie van nieuwe vaten- en flessenafvullijnen, optimalisatie reinigingsprocedures, gesloten circuits, nieuwe biercentrifuges/filters, nieuwe technieken koeling
  • nieuwe waterhergebruikinstallaties op het effluent van de waterzuivering en optimalisatie ervan
  • gebruik van bemalingswater en regenwater 

Meer concrete ideeën kan je opdoen in de verschillende voortgangsrapporten

3. We blijven onze leden ondersteunen

Liesje De Schamphelaire van Fevia: “Water is enorm belangrijk voor heel de voedingsindustrie. De sector wil duurzamer omspringen met het kostbare goed en we willen de bedrijven daarbij helpen. De Green Deal was daar een nieuw initiatief in dat we graag hebben uitgetest, samen met de brouwerijen en samen met heel wat andere partners.”

De Green Deal Brouwers is nu afgerond, maar Fevia zet nog steeds verder in op ondersteuning van haar leden: 

In Wallonië is Fevia dit jaar samen met Wagralim een lerend netwerk rond duurzaam watergebruik gestart. In Vlaanderen verkent Fevia de mogelijkheden van een Green Deal/Blue Deal voor de volledige voedingsindustrie.  

Via al deze initiatieven wil ze de sector blijven ondersteunen en helpen in de doelstelling om tegen 2025 het watergebruik met 20% te doen dalen. Benieuwd naar meer initiatieven die onze voedingsbedrijven nemen voor een circulair watergebruik?
Raadpleeg onze duurzaamheidsroadmap