10 inzichten uit een dialoog over klimaat en energie

04.07.2022

Klimaatneutrale voeding en dranken: kan dat? In de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie mikken we op een verdere verlaging van de CO2-uitstoot van onze activiteiten en van het hele voedingssysteem. Over hoe we die ambities samen kunnen behalen, gingen we tijdens een ronde tafel in dialoog met twintig stakeholders. We noteerden alvast tien relevante inzichten!

Vanuit de vraag “Wat eten we morgen?” lanceerden we eind vorig jaar de duurzaamheidsroadmap voor de Belgische voedingssector. Vier concrete ambities en 15 thema’s met daaraan gekoppelde doelstellingen wijzen ons daarbij de weg richting 2025. Met die roadmap willen we als sector bouwen we aan een duurzaam voedingssysteem, maar dat doen we niet alleen: dialoog en samenwerking staan centraal in onze strategie. Daarom organiseren we de komende jaren ronde tafel gesprekken, waarin we met stakeholders op zoek gaan naar manieren om samen onze doelstellingen te behalen. 

Op woensdag 22 juni vond de eerste editie plaats bij Puratos. Twintig stakeholders bogen zich over de thema’s klimaat en energie. Dankzij de open en constructieve dialoog verzamelden we verschillende pistes om op te werken en kregen we beter zicht op de opportuniteiten en mogelijke valkuilen. We onthouden 10 concrete inzichten:

1. Restwarmte omzetten en uitwisselen

Er zit nog potentieel in de voedingsindustrie om de duurzame energievoorziening te verhogen, bijvoorbeeld door restwarmte uit te wisselen met andere bedrijven. 

2. Denken op lange termijn

Wanneer we allemaal gaan elektrificeren, kan de beschikbaarheid van elektriciteit op termijn een probleem worden. Het komt er dus op aan om strategische keuzes voor de lange termijn te maken.  

3. Nood aan kennis en mensen 

De juiste ondersteuning is noodzakelijk om een goede omschakeling te maken naar duurzame energie. Er is kennis, expertise en mankracht nodig om het werk naar behoren uit te voeren. 

4. Bedrijfsspecifieke maatregelen voor kmo’s 

Kmo’s vormen een cruciale schakel in de transitie naar duurzamere energie en de reductie van CO2-uitstoot. Door bedrijfsspecifieke maatregelen in te voeren, kunnen ook zij bijdragen aan onze ambitie. 

5. Een visie rond producten en processen

De echte uitdaging is om processen en producten aan te passen aan een duurzamer productiemodel. Er is een holistische visie nodig, want enkel daarmee kunnen we de transitie waarmaken. 

6. Gerichte ondersteuning 

Onze sector wil meer samenwerken en data delen. De overheid kan helpen door uniforme methodieken te voorzien. Meten is weten, maar alleen als we het allemaal op dezelfde manier doen. 

7. Innovatieve pilootprojecten

De overheid kan de duurzame transitie bevorderen met duidelijke wetgeving, afgestemd op de noden van de sector. Pilootprojecten in regelluwe zones bieden inzichten om de regulering aan te passen. 

8. Koolstofopslag in de landbouw

Om de CO2-doelstellingen te behalen, kunnen we naast drastische reductie carbon farming overwegen. In de landbouw zit namelijk veel potentieel om koolstof in de grond op te slaan. 

9. Convenanten als hefboom 

Via convenanten kunnen verschillende actoren in de keten samen zoeken naar oplossingen om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De overheid kan het draagvlak verbreden. 

10. Communicatie naar de consument

Om de consument te betrekken in onze doelstellingen, moeten we een manier vinden om de complexe uitdagingen en oplossingen van de voedingsketen op een eenvoudige manier te brengen. 

Lees in onze brochure het volledige verslag van onze Ronde Tafel over klimaat en energie
inclusief quotes van de deelnemers en voorbeelden van onze bedrijven