10 inzichten uit een dialoog over talenten aantrekken

07.11.2022

Hoe trekken we de food heroes van morgen aan? Die vraag, die ondernemers in de voedingsindustrie wakker houdt, krijgt een centrale plaats in de duurzaamheidsroadmap van de lekkerste sector. Tijdens een rondetafelgesprek noteerden we tien relevant inzichten over hoe we nieuwe talenten kunnen aantrekken naar onze lekkere en boeiende sector.

10 inzichten uit een dialoog over talenten aantrekken

Samen werken aan duurzame loopbanen is één van de pijlers in de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie. Reden genoeg om daarover in dialoog te gaan met ruim veertig experts uit voedingsbedrijven, beleid, competentiecentra, loopbaanfonds, onderwijsinstellingen, academici en studenten. Zij staken op 19 oktober de koppen bij elkaar tijdens een Ronde Tafel bij Tiense Suiker. Wij vatten hun tien conclusies samen in onderstaande brochure.  

1. De omgeving betrekken

De keuze voor een studierichting maken jongeren niet alleen, dus het komt erop aan om ook hun omgeving te informeren en sensibiliseren over de loopbaankansen die de voedingssector te bieden heeft.

2. Vroeg genoeg prikkelen

Jongeren oriënteren zich al voordat ze hun secundair onderwijs afronden. We moeten leerlingen doorheen hun schoolloopbaan dus vroeg genoeg, herhaaldelijk en via diverse initiatieven op een positieve manier in contact brengen met de voedingsindustrie. 

3. Duaal leren en lesgeven

Dit uitrol van duaal leren en lesgeven, waarbij een leerling kennis en vaardigheden afwisselend opdoet in een onderwijsinstelling en op de werkvloer, kan nog beter. Lokale netwerken spelen daarbij een cruciale rol.

4. Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende aanpak

Uiteenlopende doelgroepen hebben verschillende motivaties om te werken. Het komt er dus op aan bij de ene de maatschappelijke relevantie van voeding te benadrukken en bij anderen de toegankelijkheid van het werk of de opleidingen die onze bedrijven geven.

5. Jonge werknemers aan het woord

Jonge food heroes zijn de meest krachtige spreekbuis om jongeren te overtuigen. Hen laten getuigen toont jonge afgestudeerden hoe ze de voedingssector als werkgever moeten inschatten.

6. Initiatieven bundelen voor meer impact

Er zijn al veel initiatieven om jongeren warm te maken voor een loopbaan in de voedingsindustrie. Door die beter te bundelen, bijvoorbeeld op een digitaal platform, kunnen we het draagvlak verhogen.

7. Train de trainer

Leerkrachten zijn een cruciale schakel tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hen informeren en enthousiasmeren over de voedingsindustrie is dan ook belangrijk bij de studiekeuze van jongeren.

8. Vakmanschap op grote schaal

De perceptie rond de voedingsindustrie klopt vaak niet met de realiteit. We moeten jongeren tonen dat voedingsproductie nog steeds draait rond vakmanschap, maar op een grootschaligere, geautomatiseerde en meer hygiënische manier. 

9. Inzetten op innovatie en technologie

Via onder meer bedrijfsbezoeken kan de voedingsindustrie nog beter tonen wat ze in haar mars heeft. We moeten de maatschappelijke rol van onze bedrijven blijven benadrukken maar ook hun innovaties en technologieën tonen. 

10. Anders spreken over onze sector? 

Het woord “voedingsindustrie” roept bij sommigen weerstand op en verdient een betere invulling. Door termen als “voedingstechnologie” te gebruiken kunnen bedrijven hun innovatiekracht meer in de verf zetten. 

Lees in onze brochure het volledige verslag van onze Ronde Tafel over talenten aantrekken, inclusief quotes van de deelnemers en voorbeelden van onze bedrijven