20 juni 2017 : infosessie energieaudit Brussel

14.06.2017

Op 20 juni 2017 vindt er een infosessie plaats  over de wijzigingen in de wetgeving over de energieaudits van de milieuvergunning en van de grote ondernemingen in Brussel.

De infosessie vindt plaats bij Brussel Leefmilieu (Leefmilieu Brussel - Turn & Taxis-site, BEL, Havenlaan 86 C/3000, 1000 Brussel). Meer informatie over dit evenement vindt u op de Leefmilieu Brussel website

Gelieve uw deelname aan deze infosessie van 20 juni te bevestigen op het e-mailadres : permit_agr@environnement.brussels

Wie is hierbij betrokken?

Ondernemingen waarvan een vestiging door een milieuvergunning is gedekt, waar meer dan 250 voltijds equivalenten (VTE) worden tewerkgesteld, waarvan de omzet 50 miljoen euro overschrijdt of de jaarbalans over de 43 miljoen euro beloopt, zullen deze vestiging aan een energieaudit moeten onderwerpen.

Grote onderneming en grootverbruiker?

De grote ondernemingen (zoals hierboven bepaald) waarvan blijkt dat ze bovendien ‘grootverbruikers’ zijn, moeten doelstellingen uitwerken in verband met de in te zetten middelen of te behalen resultaten voor een vermindering van het energieverbruik in een tijdspanne van vier jaar.

Grootverbruiker?

De ondernemingen die een milieuvergunning vragen voor een bestaande vestiging en "grootverbruiker" zijn in de tertiaire sector (meer dan 3500 m²), in de handel (meer dan 1000 m²) en in de industrie zullen ook een energieaudit moeten laten uitvoeren.Bovendien moeten ze zich ertoe verbinden om middelen of resultaten te bepalen voor een beperking van het verbruik binnen de vier jaar.Een onderneming wordt als een "grootverbruiker" beschouwd als ze een bepaalde verbruiksdrempel overschrijdt. Deze drempel hangt af van de hoofdactiviteit.

Wie voert de audit uit?

De audit moet worden uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende auditeur. Raadpleeg de lijst van de erkende auditeurs.

Wie kan worden vrijgesteld?

De ISO 50.001-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die over een gelijkwaardige certificering beschikken met inbegrip van een energieaudit conform de Europese richtlijn 2012/27 aangaande energie-efficiëntie en de ondernemingen die zullen worden verplicht een PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) uit te voeren, kunnen worden vrijgesteld van de ‘grote onderneming’-audit evenals van de milieuvergunningsaudit.