2024: het jaar van de industrie?

17.01.2024

2023 was een bijzonder jaar. Het laatste volledige jaar van de lopende legislatuur en dus voor de volgende verkiezingen. Het eerste jaar waarin de regeringen zich weer ten volle konden focussen op beleid in plaats van het bezweren van crisissen. Een jaar waarin men nog tal van losse eindjes van de regeerakkoorden wou afwerken en alles in het werk stelde om ervoor te zorgen dat de begroting niet helemaal ontspoorde. Ook bij Fevia zaten we vorig jaar niet stil en was het alle hens aan dek. Een overzicht van onze belangrijkste acties, realisaties en hoe we concreet impact creëerden, vind je in ons terugblik op 2023.

Hoe ziet 2024 eruit? Dat valt moeilijk te voorspellen. Het wordt sowieso bijzonder, als schrikkel- én verkiezingsjaar. We hebben een dag extra om te leven en te ondernemen. Wat niet betekent dat beleidsmakers mogen talmen met de regeringsvorming na de verkiezingen. Welke regeringen en welk beleid valt er uit de stembus? In mijn contacten met bedrijfsleiders, in en buiten onze sector, hoor ik veel bezorgdheid over hoe het politieke landschap er na de verkiezingen zal uitzien. Ik voel die ongerustheid ook bij vele politici. En terecht. De uitkomst valt zeer moeilijk te voorspellen, zeker in een versnipperd land als het onze.

Nu, de kleur van de kat doet er niet toe, als ze maar muizen vangt. Wat ik voor 2024 wens? Een sterk, industrieel beleid voor een sterke voedingsindustrie. Om het toekomstig beleid voor onze sector zoveel mogelijk in de goede richting te sturen, lanceerden we in september 2023 ons memorandum voor de verkiezingen. Daarmee gingen we langs bij verschillende politieke partijen. Hoe meer voorstellen zij meenemen in hun verkiezingsprogramma’s, hoe groter de kans dat die later ook in de regeerakkoorden worden opgenomen. 

De politici die begin december aanwezig waren op de Fevia Jaarvergadering, waaronder onze premier, lieten alvast duidelijk verstaan dat de boodschappen goed zijn aangekomen. We gaan op dat elan verder in 2024: er staan heel wat ontmoetingen op de planning met partijvoorzitters en andere politieke prominenten tijdens een reeks bedrijfsbezoeken. Laten we belangrijke thema’s zoals competitiviteit en industrieel beleid opnieuw hoog op de politieke agenda plaatsen.

Want waar zouden we staan zonder onze industrie? Die is toonaangevend en zorgt als ruggengraat van de economie voor welvaart, welzijn, jobs en inkomen voor miljoenen burgers en gezinnen. Ze zorgt ook voor lokale verankering en maakt dat we niet voor alles afhankelijk zijn van het buitenland. Technologie, digitalisering en innovatie versterken elkaar en helpen antwoorden te bieden op nieuwe noden in een snel wijzigende context, die vereist dat we steeds duurzamer werken. Opportuniteiten, maar ook uitdagingen genoeg dus, ook voor onze voedingsindustrie!

We staan er gelukkig niet alleen voor. Er zit veel potentieel in samenwerking tussen bedrijven en sectoren. De kruisbestuiving van inzichten, expertises en disciplines leidt tot vernieuwing en vooruitgang. We leren van elkaar: klop aan bij anderen, betrek hen in wat je doet, deel ervaringen en zoek samen naar oplossingen in lerende netwerken. Als federatie kan Fevia daarin, samen met onze innovatiepolen en speerpuntclusters Flanders’ FOOD en Wagralim, zeker een faciliterende rol spelen. 

Technologie en digitalisering gaan samen met jobcreatie in een arbeidsmarkt waar schaarste troef is. Onze bedrijven zoeken steevast nieuw talent. Mensen en competenties worden dé uitdagingen in de komende jaren. Geef daarom kansen aan mensen die kunnen en willen leren. Dat is dé competentie van de toekomst. Zet in op vorming bij de start, maar ook tijdens de duur van de tewerkstelling. Een wijzigende context vergt immers andere competenties. Ons loopbaanfonds Alimento ondersteunt voedingsbedrijven daarbij graag. 

Verhoog als voedingsbedrijf jouw aantrekkelijkheid als werkgever om talent aan te trekken en te behouden. Een goede werksfeer, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling, visie, zingeving en duurzaamheid zijn daarbij sterke troeven. Vertel het verhaal van je bedrijf en laat zien hoe je werkt rond innovatie, digitale en groene transitie. Ook daarin kunnen Fevia en Alimento ondersteunen en bijdragen. Het is belangrijk om te blijven werken aan het imago en de uitstraling van de sector en om onze sterktes uit te spelen, niet alleen om talent aan te trekken of te behouden, maar ook naar beleidsmakers, media, (buitenlandse) investeerders en afnemers toe: #SmallCountryGreatFood!

Politici kunnen onze bedrijven helpen door in te zetten op een efficiënte overheid en een toekomstgericht industrieel beleid dat ondernemen, innovatie, transitie en investeringen stimuleert en ondersteunt. Een overheid en beleid die zorgen voor een duidelijk, stabiel kader gericht op vereenvoudiging, coherentie, rechtszekerheid en vooruitzicht. Een kader dat een gelijk speelveld zonder concurrentiehandicaps en een transitiestappenplan biedt voor onze bedrijven, zodat transitie haalbaar wordt. Overheid, bedrijven en federaties moeten daarvoor meer dan ooit partners zijn, samen aan de kar trekken en het beleid uitstippelen.

2024 biedt een momentum om het beleid stevig bij te kruiden. Onze voorstellen zijn gekend. Maar ondertussen is er geen tijd te verliezen. Het duurt nog even voor de huidige regeringen in lopende zaken gaan. Bovendien schept het Belgisch voorzitterschap van de EU een mooie opportuniteit om nu al zaken op de Europese agenda te plaatsen en te realiseren. 

Een hele boterham: werk aan de winkel! Wij zijn er alvast klaar voor. Ik wens jullie allemaal een schitterend, gezond, ondernemend en lekker 2024!

Bart Buysse, CEO Fevia