Aanpassing vervoerskosten vanaf 1 februari 2018

22.01.2018

De NMBS verhoogt de tarieven voor treinkaarten met 2.49% vanaf 1 februari 2018. Dit leidt er toe dat de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer ook stijgt.

Onze sectorale cao’s bepalen dat de tabellen die de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer van de arbeiders van PC 118 en de bedienden van PC 220 vastleggen, jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. De prijs van een treinkaart verhoogt met 2.49% vanaf 1 februari 2018. De sectorale tabellen verhogen dus in dezelfde mate.

Deze verhoging heeft invloed op alle types van vervoer: trein, ander openbaar vervoer, fiets en eigen wagen.

Hieronder vindt u de nieuwe tabellen die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2018.