Actie ABVV op 4 december 2017

10.11.2017

In het verlengde van het syndicaal actieplan “tegen de beslissingen van de regering-Michel die negatieve gevolgen hebben voor werknemers en uitkeringsgerechtigden”, zal er op 4 december een syndicale actie plaatsvinden.

FEVIA ontving opnieuw een actieaanzegging van de voedingscentrale van het ABVV. De plek van de actie werd evenwel niet gepreciseerd.  

Graag verwijst FEVIA naar haar communicatie van 26 september 2017. Deze vakbondsactie kadert dan ook binnen deze context en is gericht tegen “de asociale regeringsmaatregelen” van de voorbije maanden. Deze actie is voorlopig niet specifiek gericht tegen onze sector, noch tegen onze bedrijven.

FEVIA herhaalt dat werknemers uit de nachtploeg kunnen deelnemen aan de actiedagen, maar zullen daarvoor ofwel de nacht voorafgaand ofwel de nacht volgend op de actiedag gerechtvaardigd van het werk kunnen afwezig blijven.

In de brief wordt vermeld dat de actie gepaard kan gaan met personeelsvergaderingen en werkonderbrekingen. Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze actie voor overlast zal zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De deelname van werknemers aan deze actiedag zal dus als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

Gelet op het feit dat deze syndicale actie niet specifiek gericht is tegen onze bedrijven, kunnen uitzendkrachten aan de slag blijven. Houd niettemin in het achterhoofd dat een staker in geen geval mag vervangen worden door een uitzendkracht.

In bijlage vindt u een kopie van de brief die het ABVV naar FEVIA gestuurd heeft.

Bijlages: 
brief_abvv.pdf (226.84 KB)