Actiedag gemeenschappelijk vakbondsfront op 21 september

12.09.2022

We ontvingen een actieaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor 21 september. Je vindt deze in de bijlage bij dit artikel. Om de impact van deze stakingsaanzegging in onze sector in te schatten, vragen wij jou om onze bevraging in te vullen.

Wij ontvingen een intersectorale stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor 21 september in het kader van de campagne "Koopkracht". Je vindt die aanzegging als bijlage. 

Om de impact van deze stakingsaanzegging in onze sector in te schatten, vragen wij u deze bevraging in te vullen

 Alvast dank om hier onze bevraging in te vullen. 

Wij geven anoniem de verschillende antwoorden door aan al de leden die deze vragen beantwoord hebben. 

Wat als werknemers deelnemen aan de actie?

Deelname van werknemers aan deze actie zal worden beschouwd als een stakingsdag en moet worden geregistreerd als een "gerechtvaardigde afwezigheid". Werknemers die afwezig zullen zijn of stoppen met werken om deel te nemen aan deze actie zullen geen salaris krijgen voor de niet gepresteerde uren. Afwezige werknemers zullen een stakingsvergoeding van hun vakbond ontvangen.

Wat met uitzendkrachten tijdens deze actiedag?

Fevia is van oordeel dat een actie waarbij slechts enkele militanten afwezig blijven om deel te nemen aan een betoging niet als een staking moet worden beschouwd die aanleiding geeft tot het verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten. Deze visie strookt met de geest van de wet van 1987 betreffende de tijdelijke arbeid. Er anders over oordelen zou immers een disproportioneel gevolg geven aan een actie van een paar enkelingen. Behalve wanneer er een groot aantal deelnemende werknemers de productie lam leggen, kunnen de bedrijven o.i. op die dag wel uitzendkrachten inzetten.

Fevia raadt in ieder geval aan om die beslissing te nemen in samenspraak met uw uitzendkantoor.