Arbeidsdeal treedt in werking

15.11.2022

De federale regering streeft een werkzaamheidsgraad van tenminste 80% na tegen 2030. Om die doelstelling te halen, neemt ze verschillende maatregelen op vlak van arbeidsongeschiktheid, maar ook op vlak van het wegwerken van drempels op de arbeidsmarkt en een betere werk-privébalans voor werknemers. Die maatregelen nam ze op in de Arbeidsdeal, een deal die ze begin februari sloot en die vorige week uiteindelijk verscheen in het Staatsblad. Daardoor treden de maatregelen binnenkort in werking. 

Welke maatregelen zijn opgenomen in de arbeidsdeal? 

Met de arbeidsdeal neemt de regering verschillende maatregelen, een overzicht: 

 • De bekendmakingstermijn van variabele deeltijdse werkroosters  stijgt van 5 naar 7 dagen. Daardoor moet je je arbeidsreglement aanpassen voor 20 augustus 2023. De verlenging van de bekendmakingstermijn treedt in werking na wijziging van het arbeidsreglement. 
 • Nieuwe flexibiliteit voor voltijdse werknemers: 
  • Mogelijkheid voor de werknemer om per 6 maanden een voltijdse werkweek te presteren op 4 werkdagen aan te vragen. Voorwaarde is dat je het systeem voorziet in je arbeidsreglement (of via cao als voltijdse week meer dan 38 u). Weiger je dit dan als werkgever, dan moet je hiervoor een motivatie geven. 
  • Mogelijkheid om de ene week meer te werken en de andere week minder, bv. om tegemoet te komen aan ouders in co-ouderschap
 • Platformwerkers: De aard van de arbeidsrelatie (werknemer of zelfstandige) zal bij platformwerkers bepaald worden door een lijst met specifieke criteria, bovendien moet een arbeidsongevallenverzekering worden afgesloten, ongeacht het statuut
 • Transitietrajecten moeten het ontslag activerend maken: Tijdens die trajecten zal een werknemer in zijn opzeggingstermijn aan de slag kunnen bij een andere werkgever-gebruiker met het oog op een definitieve aanwerving. Ook hieraan zijn verschillende voorwaarden en administratie verbonden. 
 • Bevorderen van de inzetbaarheid met 1/3 van de opzeggingstermijn: Bij een opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken zullen naast de 4 weken outplacement, bijkomende inzetbaarheidsbevorderende maatregelen mogelijk zijn. Voorbeelden zijn extra opleiding, coaching en extra outplacement. Die zouden dan gefinancierd worden door de rsz-werkgeversbijdragen op 1/3de van de de opzeggingsvergoeding of –termijn. 
 • In de E-commerce zullen experimenten mogelijk zijn en zal avondwerk mogelijk zijn via een cao ondertekend door 1 vakbond
 • Een recht op deconnectie wordt ingevoerd waarbij in bedrijven vanaf 20 werknemers tegen 1 januari 2023 (ter info: ondertussen werd deze datum met drie maanden uitgesteld, nieuwe deadline is nu 31 maart 2023)  het arbeidsreglement gewijzigd moet worden of een cao gesloten moet worden op interprofessioneel, sectoraal of ondernemingsniveau. Die cao/het arbeidsreglement moet een aantal verplichte onderdelen bevatten.
  Ter info:  we voeren besprekingen hierrond in PC220 om te komen tot een sectorale cao. In dat geval is geen initiatief op ondernemingsniveau meer nodig. Meer informatie volgt.  
 • Individueel opleidingsrecht en jaarlijks opleidingsplan:  de deal voert een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar per VTE in. Daarvoor geldt een opstap naar 4 dagen in 2023. Tweejaarlijks zou dit moeten worden geregeld via een sectorale cao, zo niet zal een individuele opleidingsrekening gelden. Deadline voor die cao is telkens 30 september van het eerste jaar. Te starten vanaf 2023-2024. Het saldo van niet-opgebruikte opleidingsdagen zal naar het volgende jaar worden overgedragen en per periode van 5 jaar moet de werknemer gemiddeld ten minste 5 dagen opleiding per jaar hebben gevolgd.
  De arbeidsdeal voert voor bedrijven met meer dan 20 werknemers de verplichting in om jaarlijks voor 31 maart een vormingsplan te bespreken met de ondernemingsraad, als die er niet is de vakbondsafvaardiging en als die er niet is de werknemers. Dat vormingsplan moet verschillende verplichte onderdelen bevatten en moet 15 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken bezorgd worden aan de werknemersvertegenwoordiging; In onze sector hebben we al een sectoraal model opleidingsplan, we bekijken nu of er daar zaken aan moeten aangepast worden. We raden aan om ook in het kader van de arbeidsdeal dat model te blijven gebruiken. Meer informatie volgt nog.   

Wat plant de sector? 

Op 21 november buigen we ons binnen het PC220 een eerste keer over de arbeidsdeal. Een week later doen we dat binnen het PC118. We zullen daarbij bekijken of een cao deconnectie mogelijk is waardoor bedrijven zelf geen initiatief moeten nemen. Verder zullen we bekijken of het sectoraal vormingsplan moet worden aangepast. Daarnaast zullen we ook de andere onderdelen bekijken. 
Wat betreft het individuele vormingsrecht zullen we in het voorjaar 2023 de onderhandelingen starten voor een cao vorming, die moeten we tegen 30 september 2023 sluiten.

We houden je op de hoogte.